18 lipca 2024

Przetarg na przebudowę ul. Dwernickiego

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót związanych z: przebudową ul. Dwernickiego w Hrubieszowie.

Reklamy

Przetarg obejmuje prace związane z: przebudową ul. Dwernickiego w Hrubieszowie w ciągu drogi powiatowej kl. G, Nr 3412 L Hrubieszów – Teptiuków na odcinku od km 0+000 do km 1+743″ – w ramach Projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i usprawnienie transportu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 3412 L – etap I ul. Dwernickiego w Hrubieszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły dla zainteresowanych >>

Reklamy