Przetargi na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ MIASTA HRUBIESZÓW ogłasza, że dnia 24 października 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Hrubieszowie.

Reklamy

•o godzinie 9.00 – nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 690/2 o pow. 823 m2, położona w Hrubieszowie, obręb Śródmieście, ul. Ceglana, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usług nieuciążliwych, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczysta Kw Nr 54787
– cena wywoławcza – 15 000,00 zł w tym podatek VAT 22 % tj. 2 704,92 zł
– wadium w wysokości – 2 500, 00 zł

Reklamy

• o godzinie 10.00 – nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 2102 o pow. 896 m2, położona w Hrubieszowie, obręb Podgórze przy ul. Gródeckiej, zabudowana budynkiem gospodarczym, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 64084 :
– cena wywoławcza – 23.900,00 zł ,
– wadium w wysokości – 3.000,00 zł

W/w wadia należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Hrubieszów PEKAO S.A. I O/Hrubieszów Nr 66124028291111000040270267 w terminie do dnia 20 października 2008 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
Jeżeli osoba, ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi w wyznaczonym terminie, bez usprawiedliwienia, do spisania umowy notarialnej – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17, tel. (084) 696-23-80 wew. 46.

Hrubieszów, dnia 09 września 2008 roku