29 lutego 2024

Raport o stanie miasta Hrubieszowa za rok 2019

Liczba mieszkańców Hrubieszowa w ciągu ostatnich 10 lat obniżyła się o 9 %. Tendencja ta od wielu lat niepokojąca, jest zbieżna z sytuacją powiatu hrubieszowskiego, który znajduje się na liście najszybciej wyludniających się powiatów w Polsce.

Reklamy

3 lipca, na Sesji Rady Miasta, burmistrz Hrubieszowa przedstawiła radnym raport o stanie miasta Hrubieszowa w 2019 roku. Burmistrz zobowiązany jest do corocznego przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie miasta. Raport obejmuje podsumowanie działalności władz miasta w roku poprzednim – realizację polityki, programów i strategii, uchwał rady miejskiej, a także budżetu obywatelskiego.

Radni debatują nad raportem podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

Reklamy

A oto fragment jednego z pierwszych akapitów raportu:

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów wyniosła wg stanu na 31 grudnia 2019 roku 17 290 osób, z czego 53% stanowiły kobiety, a 47% stanowili mężczyźni.

Systematycznie liczba mieszkańców Miasta obniża się – liczba mieszkańców z końca 2019 roku w stosunku do roku 2018 obniżyła się o 277 osoby, a w stosunku do 2010 roku liczba mieszkańców obniżyła się o 1709 osób. Liczba mieszkańców Miasta Hrubieszowa w ciągu ostatnich 10 lat obniżyła się o 9 %. Tendencja ta od wielu lat niepokojąca, i jest zbieżna z sytuacją powiatu hrubieszowskiego, który znajduje się na liście najszybciej wyludniających się powiatów w Polsce.

Średni wiek mieszkańców Miasta Hrubieszowa wynosi 42,3 lat.

Zachęcamy do zaznajomienia się z całą treścią opracowania – link do Raportu:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//4z-306-2020_zal.pdf