Razem bezpieczniej

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie występuje w roli partnera Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP uczestnicząc w realizacji Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej 2007 finansowanego przez MSZ.

Reklamy

W ramach tego projektu realizuje projekt pt. „Razem bezpieczniej – współdziałanie samorządów i policji na rzecz wzmocnienia demokracji i państwa prawa w partnerskich rejonach Ukrainy poprzez wdrażanie europejskich standardów funkcjonowania jednostek bezpieczeństwa publicznego”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na jego realizację przyznało powiatowi hrubieszowskiemu dotację w kwocie 114.858 PLN.

Projekt będzie realizowany w ramach czterech konferencji. Dwie z nich odbędą się na terytorium Polski tj. w dniach 4-5 października oraz 7-9 grudnia 2007 roku oraz dwie na terytorium Ukrainy we Włodzimierzu Wołyńskim oraz w Kiwercach.

Do udziału w I konferencji na terenie Hrubieszowa (4-5 października 2007 r.), która rozpocznie się o godz. 11:00 w restauracji Szałas zaprosiliśmy 60 obywateli Ukrainy z partnerskich rejonów: Włodzimiersko – Wołyńskiego i Kiwerciwskiego.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń na temat europejskich standardów w zakresie programów prewencyjnych skierowanych do młodzieży, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, doskonalenia współpracy operacyjnej i pozaoperacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobiegania korupcji, koordynacji działań w zakresie ochrony ludności – zabezpieczenia imprez masowych – nabiera także szczególnego znaczenia w kontekście wspólnej organizacji EURO 2010 – oraz ogólnie zwiększenia przejrzystości procedur w zakresie działań policji.

Realizacja projektu jest wyrazem dążenia do intensyfikacji i rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy w różnych dziedzinach. Ułatwi rozwój gospodarczy, wzmocnienie i intensyfikację wymiany handlowej oraz współpracy międzynarodowej, likwidację barier w tejże współpracy poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery w wyniku kooperacji służb strzegących bezpieczeństwa.

Sekretarz Powiatu
Z. Kosakowski