REAGUJ. MASZ PRAWO – kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO.

Reklamy

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów promujących kampanię.

www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=2405

Zachęcamy również do odwiedzenia fonpage kampanii www.facebook.com/ReagujMaszPrawo oraz odwiedzenie strony:  www.jakreagowac.pl

 

 

Źródło: PCPR Hrubieszów