Relacja ze szkolenia „Czytanie ze zrozumieniem”

W dniach 5 i 11 marca 2013 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyły się warsztaty szkoleniowe o tematyce: „Czytanie ze zrozumieniem”, zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego.

Reklamy

W warsztatach uczestniczyli nauczyciele języka polskiego (szkół podstawowych i gimnazjów), pracownicy świetlic oraz bibliotekarze z bibliotek szkolnych i publicznych. Łącznie 36 osób –
z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Warsztaty przeprowadzili pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie, panie: mgr Małgorzata Barańska i mgr Maryla Szabat.

Reklamy

Warsztaty rozpoczęły się autoprezentacją uczestników: każdy z nich przedstawił się prezentując własnoręcznie wykonany liść z drzewa, z którym się identyfikował. Liście wydzierane były z kolorowego papieru. Następnie wszyscy wypisywali słowa i wyrażenia, będące skojarzeniami do pojęć: „czytanie” i „czytanie ze zrozumieniem”. Dzięki temu zadaniu powstały różne, indywidualne interpretacje tych pojęć. W dalszej części szkolenia uczestnicy poznali psychologiczne warunki efektywnego uczenia się oraz elementy oceny kształtującej. Zapoznali się też z różnymi formami zadań, wykorzystywanych na zajęciach doskonalących czytanie ze zrozumieniem. Pracując w grupach, układali zadania do podanego tekstu, a następnie prezentowali je innym.

Podczas warsztatów nauczyciele i bibliotekarze wykazali się kreatywnością. Poprzez poznanie nowoczesnych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą, mogli doskonalić swój warsztat pracy.

Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli i bibliotekarzy. Wyrażali oni opinie dotyczące czytania tekstów przez dzieci i młodzież, zapamiętywania i uczenia się oraz pracy z uczniami z deficytami rozwojowymi.

 

 

źródło i fot. BPH