27 maja 2024

Remont Ludnej i Targowej – fotoreportaż z prac

W ramach współpracy władz Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego, realizowany jest remont ulicy Ludnej i Targowej.

 

Gmina Miejska Hrubieszów, w ramach porozumienia z Powiatem Hrubieszowskim, udzieliła dotacji celowej w wysokości 365 tys. zł. na remont dróg powiatowych, znajdujących się na terenie miasta.

Jest to 50 % całkowitej kwoty przeznaczonej na ten cel. Pozostałą część inwestycji sfinansuje Powiat Hrubieszowski.

W ramach inwestycji wyremontowano już ul. Ciesielczuka od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika oraz znajdujący się przy wejściu na stadion parking, a obecnie trwa modernizacja ul. Ludnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Targowej (bez mostu) i ul. Targowej od skrzyżowania z ul. Ludną do ul. Kruczej.

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Rozpoczął się remont ulic Ludnej i Targowej 

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Nowy asfalt na ulicy Ciesielczuka