Rewitalizacja śródmieścia miasta Hrubieszów – projekt dyplomowy Pawła Wilgosa

Jak pisze sam autor projektu: Chciałbym się podzielić z Państwem moim magisterskim projektem dyplomowym, obronionym na kierunku architektura na Politechnice Lubelskiej.

Reklamy


Tematem projektu jest „Rewitalizacja śródmieścia miasta Hrubieszów wraz z adaptacją tuneli podziemnych”. Projekt ten jest odpowiedzią na częsty problem małych miasteczek, które w ubiegłym 50-leciu poprzez nieprzemyślane procesy inwestycyjne zatraciły swój małomiasteczkowy charakter. Główny nacisk w pojęciu rewitalizacji położono na czynnik społeczny.

Adaptacja przestrzeni dawnych dziedzińców zabudowy śródrynkowej oraz ich zadaszenie staje się ikoną tego miejsca. Uzyskana przestrzeń publiczna ma być miejscem spotkań, odpoczynku, zabawy czy edukacji lokalnej (nauka wymierających zawodów, nauka o historii miejsca).

Reklamy

Uporządkowanie przestrzeni placów otaczających zabudowę śródrynkową i wyłączenie ich z ruchu samochodowego daje możliwość komercjalizacji parterów i włączenie ich do funkcjonowania całej przestrzeni. Zgodnie z pierwotnym założeniem funkcją dominującą na danym obszarze pozostaje handel. Na płycie rynku wydzielono 12 miejsc z wbudowanymi mocowaniami do montażu 48 tymczasowych stoisk handlowych. 

Dostęp do podziemi został zapewniony w miejscu nieistniejącego siódmego pawilonu, a wyjście z nich zlokalizowano na rynku, na osi północ – południe. W podziemiach przewidziano miejsce na ekspozycje stałe jak i tymczasowe, podziemną restaurację a także handel.

Zapraszam wszystkich do wyrażania swoich opinii:

https://www.facebook.com/groups/1426441644239430/permalink/1704464969770428/

 

***

 

Marek Poznański – prezes Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów:

Kapitalny magisterski projekt dyplomowy Pawła Wilgosa, obroniony na kierunku architektura na Politechnice Lubelskiej. Projekt ten pokazuje, jaki potencjał drzemie w Hrubieszowie, najdalej na wschód wysuniętym mieście w Polsce. Szczerze gratuluję i dziękuję!

 

 

źródło i fot. Paweł Wilgos

Show me your Hrubieszów

https://www.facebook.com/groups/1426441644239430/