18 kwietnia 2024

Rodzaje domów ekologicznych i ich charakterystyka

Zanieczyszczenie środowiska to jeden z najważniejszych problemów krajów wysokorozwiniętych. Postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zwiększoną ilość wyprodukowanych śmieci, większe zanieczyszczenie spalinami, zanieczyszczenie wód.

 

Zanieczyszczenie środowiska to jeden z najważniejszych problemów krajów wysokorozwiniętych. Postęp cywilizacyjny pociąga za sobą zwiększoną ilość wyprodukowanych śmieci, większe zanieczyszczenie spalinami, zanieczyszczenie wód.


Charakterystyka domu ekologicznego

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na oddziaływanie domu na środowisko jest zużywana przez niego energia, dlatego dom ekologiczny powinien być domem energooszczędnym.

Kolejna istotna sprawa to śmieci. Produkujemy ich bardzo dużo. Statystycznie na każdego Polaka przypada ponad 300 kg rocznie. W porównaniu z innymi krajami nie jest to dużo, ale w Polsce odzyskuje się zaledwie 20% odpadów, podczas, gdy w innych państwach ponad 50%.

W domu ekologicznym ważna jest segregacja odpadów i wykorzystanie ich np. w kompostowniku. Potem można wykorzystać je do nawożenia ogrodowych grządek.

Istotnym problemem jest racjonalne wykorzystanie wody. Do podlewania trawnika, kwiatów i warzyw z powodzeniem można wykorzystać wodę deszczową, dzięki czemu zaoszczędzimy oczyszczoną wodę z wodociągu.


Domy energooszczędne

Domy energooszczędne stały się już właściwie standardem w Polsce. Z jednej strony jest to efekt obowiązujących przepisów i norm dla materiałów budowlanych, z drugiej strony wzrostem świadomości inwestorów. O wybraniu konkretnego rozwiązania technicznego decydują nie tylko koszty inwestycji, ale przede wszystkim późniejsze koszty eksploatacji.

Jak informują specjaliści z Pracownia-projekty.dom.pl, w domu energooszczędnym zapotrzebowanie na energię nie może przekroczyć 70 kWh/m2/rok. Taki efekt można osiągnąć dzięki dobremu ociepleniu domu, odpowiedniemu wyborowi materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowaniu okien energooszczędnych oraz likwidacji mostków termicznych.


Dom pasywny

Jego zapotrzebowanie na energię jest prawie pięć razy mniejsze niż w domu energooszczędnym, a więc późniejsze koszty eksploatacyjne też będą znacznie mniejsze. Osiągnięcie takiego rezultatu możliwe jest dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań już na etapie projektu architektonicznego. Bryła domu pasywnego powinna być zwarta, wszelkie załamania powodują stratę energii. Bardzo ważną rolę odgrywa usytuowanie okien. Duże przestrzenie szklane należy zaplanować w ścianach południowych i zachodnich. W elewacjach północnych otwory okienne należy ograniczyć do minimum.

Wygórowanych norm energetycznych nie da się uzyskać bez wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najczęściej są to kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne, które zamieniają energię słoneczną na energię cieplną i elektryczną. Koszt budowy takiego domu przewyższa koszty budowy domu energooszczędnego o ok. 20-30%.


Domy samowystarczalne

To zdecydowanie najnowsze rozwiązanie, ale takich domów postawiono zaledwie kilka, ale nie ulega wątpliwości, że w tym kierunku będzie podążało budownictwo.

Zasadą domów samowystarczalnych jest niezależność energetyczna od źródeł zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że taki dom nie będzie potrzebował prądu od elektrowni i gazu od gazowni. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i urządzeń do kumulowania nadmiaru energii.

 

fot. mat. sponsora