22 czerwca 2024

Rozpocznij nowy rok szkolny w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie ogłasza nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013

Reklamy

GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W HRUBIESZOWIE

 

NASZE GIMNAZJUM

Reklamy

Jest szkołą publiczną. Kierunek naszej pracy związany jest z imieniem Patrona i jego nauczaniem. W ramach wymiany doświadczeń współpracujemy z innymi szkołami na terenie kraju, szczególnie z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II (zjazdy, wspólne konkursy, adoracje na Jasnej Górze). Należymy również do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Przystąpiliśmy do programu „Otwarta Szkoła” „Edukacja z Internetem tp”, „Szkoła bez przemocy”.

W 2011 roku podpisaliśmy umowę z Wydziałem Politologii UMCS w Lublinie,                  w ramach której nasi uczniowie uczestniczą w warsztatach i prezentacjach multimedialnych prowadzonych przez kadrę naukową z Lublina.

Reklamy

 

NASZE ATUTY:

– egzaminy gimnazjalne – czołowe miejsca w powiecie

– 9 laureatów i 24 finalistów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych

– kadra mająca wieloletnie oświadczenie w pracy z młodzieżą gimnazjalną

– nowoczesna baza szkolna – pracownie multimedialne, siłownia, hala sportowa i kompleks boisk „Orlik 2012”

– bogata oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań przedmiotowych, artystycznych        i sportowych.

 

BAZA DYDAKTYCZNA

Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (8 komputerów), bibliotekę z czytelnią, 9 sal lekcyjnych (w tym             3 wyposażone w projektor multimedialny i laptop).

Sportowe zaplecze szkoły to: sala gimnastyczna, kompleks boisk „Orlik 2012” do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz siłownia, która powstała w 2008r. i zaopatrzona została w najnowszy sprzęt sportowy. Uczniowie mogą korzystać z posiłków oferowanych przez stołówkę szkolną. Szkoła posiada dobrze wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów korytarze szkolne, szatnia oraz najbliższy teren wokół gimnazjum są monitorowane.

 

SUKCESY SPORTOWE

„Trójka” sportem stoi! Nasi uczniowie wielokrotnie sięgali po najwyższe laury w wielu dyscyplinach sportowych.

Wojewódzka Gimnazjada w LA – indywidualnie

2005 rok         – 1 miejsce w biegu na 300m (dziewczęta)

2006 rok         – 2 miejsce w biegu na 300m (dziewczęta)

2007 rok         – 1 miejsce w biegu na 100m (dziewczęta)

                        – 7 miejsce w skoku wzwyż (dziewczęta)

2008 rok         – 1 miejsce w biegu na 100m (dziewczęta)

                        – 4 miejsce w skoku wzwyż (chłopcy)

                        – 5 miejsce w rzucie oszczepem (chłopcy)

2009 rok         – 4 miejsce w biegu na 100m (dziewczęta)

                        – 4 miejsce w skoku w dal (chłopcy)

                        – 1 i 2 miejsce w skoku wzwyż (chłopcy)

                        – 4 miejsce w rzucie kulą (chłopcy)

                        – 4 miejsce w sztafecie 4×100 m (chłopców)

2010 rok         – 1 miejsc w skoku w dal (chłopcy)

                        – 1 miejsce w skoku wzwyż (chłopcy)

 

Wojewódzka Gimnazjada w LA

2006 rok         – 2 miejsce w sztafecie 4x100m

 

Wojewódzka Gimnazjada w koszykówce chłopców

2004 rok         – 5 miejsce zespołowo (dziewczęta)

2008 rok         – 5 miejsce zespołowo (chłopcy)

2009 rok         – 2 miejsce zespołowo (chłopcy)

2010 rok         – 3 miejsce zespołowo (chłopcy)

 

Wojewódzka Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców

2009 rok         – 4 miejsce zespołowo (dziewczęta)

2010 rok         – 4 miejsce zespołowo (chłopcy)

 

Wojewódzka Gimnazjada w Lidze LA

2008 rok         – 4 miejsce zespołowo

2009 rok         – 4 miejsce zespołowo

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Uczniowie gimnazjum biorą udział w różnych przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych, religijnych i przedmiotowych odnosząc wiele sukcesów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim a także międzynarodowym.

 

Nazwa konkursu

Liczba

laureatów

finalistów

Konkurs Matematyczny „Zagimak”

18

8

Konkurs Historyczny

6

2

Konkurs Matematyczny „Matematyka dla wszystkich”

2

Ogólnopolski XXIII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

2

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu – taniec”

2 nagrody

Konkurs Fizyczny

1

5

Konkurs Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła

1

2

Konkurs Przyrodniczy

1

1

Regionalny Konkurs Informatyczny „Algorytm”

1

1

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

3

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol

1

Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

1

Konkurs Krasomówczy

4

Konkurs Matematyczny

 

4

Konkurs Geograficzny

1

5

Konkurs Matematyczno – Fizyczny

 

3

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683 od Obertyna do Wiednia”

1

2

Konkurs Humanistyczny

 

1

Konkurs Języka Angielskiego

 

1

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II

1

2

Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

 

4

XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Chrząszcz”

Złoty i Brązowy Chrząszcz

w kategorii solistów

i zespołowej

 

Zdolni uczniowie otrzymują stypendia. 5 naszych uczniów jest stypendystami fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 1 uczeń otrzymał stypendium im. Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich a 15 uczniów otrzymało stypendia z Urzędu Marszałkowskiego.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM

 

Wymagane dokumenty

– podanie o przyjęcie do szkoły,

– ankieta kandydata potwierdzoną podpisem rodzica (opiekuna)

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 1 kwietnia do 31 maja 2012r. w godz. 7.30 – 15.00

 

Do 2 lipca należy dołączyć do złożonych dokumentów:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

– kartę zdrowie

– 1 zdjęcie legitymacyjne czytelnie podpisane na odwrocie

 

Lista uczniów przyjętych do gimnazjum zostanie ogłoszona w dniu 5 lipca 2012r o godz. 10.00.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:

www.gim3.eu

 

Rozpocznij nowy rok szkolny w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II!