26 maja 2024

Rynek przy ul. Ludnej: Trwają prace budowlane

W tym tygodniu zdjęto starą nawierzchnię byłego Bangladeszu – usunięto chodnikowe płyty i krawężniki oraz wyrównano teren. Rozpoczęto również stawianie tymczasowego ogrodzenia budowy.

 

Rewitalizacja Bazaru Miejskiego. Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ przewiduje się następujący zakres robót budowlanych na terenie Bazaru Miejskiego:

– wykonanie nowej nawierzchni bazaru wraz ze schodami terenowymi przy chodniku wraz z murkiem oporowym
– wykonanie modernizacji odwodnienia terenu
– oświetlenie bazaru
– budowa boksów handlowych
– ogrodzenie terenu całego bazaru
– monitoring wizyjny
– zmodernizowanie parkingów bazarowych od strony ul. Ludnej i Prostej
– remont budynku przy ul. Ludnej

 

Zobacz też:

Deptak, fontanna, monitoring, hot spot… Burmistrz Garaj o rewitalizacji centrum Hrubieszowa

Koniec rozbiórki Bangladeszu. Na Zielonym Rynku coraz większy porządek Foto

Trwa rozbiórka „Bangladeszu” Foto