15 lipca 2024

Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie odbędzie się

Po konsultacji ze wszystkimi radnymi, obrady XX Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 27 marca 2020 roku oraz posiedzenia komisji stałych odbędą się zgodnie z planem.

Reklamy

 

Burmistrz Miasta informuje, że wobec wprowadzenia w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego, po konsultacji ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej w Hrubieszowie, obrady XX Sesji Rady Miejskiej zwołanej na 27 marca 2020 r. oraz posiedzenia komisji stałych odbędą się zgodnie z planem.

W związku z koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności prosi się mieszkańców miasta, przedstawicieli mediów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli o nieuczestniczenie w obradach najbliższej sesji.

Reklamy

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Miasta.

Zgodnie z decyzją pani Burmistrz Marty Majewskiej, ze względów bezpieczeństwa, w sesji nie wezmą udziału Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

Reklamy

W przypadku znaczącej poprawy sytuacji oraz spadku zagrożenia koronawirusem powyższe decyzje mogą ulec zmianie.

 

Obrady odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2034.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2020 roku.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

 

UM Hrubieszów