13 lipca 2024

Sołtys Roku z Obrowca

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Jeden spośród 12 przyznanych tytułów „Sołtysa Roku 2009” przypadł 69-letniemu Panu Janowi Wlizło, który nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa wsi Obrowiec w Gminie Hrubieszów od 32 lat.

Oprócz tradycyjnej pracy sołtysa na uwagę zasługuje szczególne zaangażowanie laureata w organizację wspólnych akcji społecznych z mieszkańcami oraz inna działalność wykraczająca poza sprawowaną funkcję. Przejawia się ona szczególnie poprzez działalność w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Obrowiec, OSP, Stowarzyszeniu Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania, a także w Kółku Rolniczym.

Reklamy

Była to już VIII edycja konkursu, który organizowany jest przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, ale tegoroczny konkurs wyróżniał się zaostrzonymi kryteriami udziału, co zresztą podkreślali sami organizatorzy. Uroczystość wręczenia tytułu ma odbyć się w miesiącu maju 2010 r. w Senacie RP. Ponadto sylwetka sołtysa ma zostać zaprezentowana na łamach miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

***

Reklamy

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki