15 kwietnia 2024

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie konkursu grantowego

Zapraszamy organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościoły i inne związki wyznaniowe) z terenu gmin podregionu Gotania na spotkanie w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Hrubieszowie.

Spotkanie dotyczy II konkursu grantowego „Granty na rozwój NGO” – Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Program spotkania:

  1. Zapoznanie z dokumentacją konkursową i omówienie zasad aplikowania.

  2. Przedstawienie przykładowych projektów realizowanych przez NGO, które uzyskały dotacje w I konkursie.

  3. Zapoznanie z dobrymi praktykami szwajcarskimi w zakresie funkcjonowania i działania organizacji pozarządowych.

     

    Info: UM Hrubieszów