23 maja 2024

Stajemy się lepsi

HrubieszówPowiat hrubieszowski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że w 2009 r. realizuje projekt pt. „Stajemy się lepsi” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i skierowany do 25 osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest stworzenie korzystnych warunków do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej tej grupy osób.

W ramach projektu przewidujemy:
– turnus rehabilitacyjny nad morzem (termin 16-29 maja br.),
– spotkania z doradcą zawodowym,
– zajęcia z psychologiem,
– skierowanie i sfinansowanie różnego typu kursów zawodowych, językowych, prawa jazdy itp.
-inne dostosowane do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych formy wsparcia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, zdolne do podjęcia zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej, zmotywowane do zmiany swojej sytuacji zawodowej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 69 70 783, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Projekt „Stajemy się lepsi” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektu tut. Centrum otrzymało dotację rozwojową w kwocie 134.250 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który jest instytucją wdrażającą.

Hrubieszow LubieHrubie 2009