Stan Poetycki

W dniu 18 marca w Świdniku odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wiersza Autorskiego „Stan Poetycki”'. Wzięli w nim udział członkowie Studia Literackiego K.O.T. działającego w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach: Ewa Czarnecka, Aleksandra Siedlecka i Anna Wanda Góra.

Reklamy

Uczestnicy Konkursu recytowali swe własne teksty przed komisją, która oceniała walory literackie tekstów i ich przekaz sceniczny. Wszyscy uczestnicy z Werbkowic zdobyli nagrody. Komisja wysoko oceniła twórczość i poziom artystyczny wykonawców.

W dniu 19 marca Aleksandra Siedlecka reprezentowała Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podczas XII Międzywojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej.

Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Placówek Oświatowych, Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Zakład Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Aleksandra Siedlecka recytowała wiersz Stanisława Buczyńskiego i prozę Małgorzaty Skowron. Zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii.

***

Info:
UG w Werbkowicach