Staszic na zajęciach Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie

Człowiek jako organizm cudzożywny musi pobierać związki organiczne w postaci pokarmu. Organizm nie może bezpośrednio wykorzystać pokarmu i dlatego jest on poddawany przemianom mechanicznym i chemicznym. Układ, który umożliwia te przemiany to układ pokarmowy.

Reklamy

 

Uczennice klasy II B w czasie zajęć 21. 09.2016r. w Zakładzie Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, poznały budowę histologiczną poszczególnych części układu pokarmowego.

Uczestniczki ćwiczeń obserwowały pod mikroskopem preparaty żołądka, języka, jelit. Pod fachową opieką dr Beaty Cichacz-Kwiatkowskiej, prof. dr hab. Barbary Jodłowskiej- Jędrych, dr Beaty Budzyńskiej i dr Marty Lis-Sochockiej poznały również techniki badawcze stosowane w histologii.

Atmosfera na uczelni i profesjonalizm prowadzących sprzyjały efektywnej pracy uczestników. Być może te zajęcia rozbudzą pasje i zainteresowania oraz pomogą w wyborze dalszych kierunków kształcenia.