23 lipca 2024

Staszic: Porozumienie o współpracy z Jednostką Wojskową

W dniu 4 maja 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy miedzy dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie – Alicją Borkowską a dowódcą Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie – cz.p.o. ppłk Wiesławem Telackim.

Reklamy

 

Celem podpisania porozumienia jest m.in. popularyzacja i eksponowanie tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej w środowisku szkolnym, prowadzenie działalności promującej służbę wojskową, organizacja wspólnych przedsięwzięć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.

Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie będzie udzielała merytorycznej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym oraz udostępniała bazę szkoleniową i kadrę instruktorską w celu przeprowadzenia szkoleń teoretyczno – praktycznych dla uczniów w ramach realizacji podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Reklamy

 

ZS nr 2