Stowarzyszenie Staszic zaprasza na walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic” zaprasza członków na walne zebranie, które odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r.

Reklamy

 

Początek zebrania o godz. 16.00, drugi termin zebrania – 16.10. w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. 3 Maja 1 (budynek szkoły A – aula szkolna).

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie Zarządu.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

7. Propozycje planu pracy Stowarzyszenia na przyszły rok.

8. Dyskusja i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic”