Studentka UMCS stypendystką MNiSW

Magda Stempka , absolwentka hrubieszowskiego Liceum im. Staszica, studentka I roku 2 stopnia filologii rosyjskiej znalazła się w gronie 18 najlepszych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którym prof. Barbara Kudrycka w imieniu MNiSW przyznała stypendia na rok akademicki 2012-2013 za wybitne osiągnięcia.

Reklamy

Magda Stempka, absolwentka hrubieszowskiego Liceum im. Staszica, studentka I roku 2 stopnia filologii rosyjskiej, znalazła się w gronie 18 najlepszych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, którym prof. Barbara Kudrycka w imieniu MNiSW przyznała stypendia na rok akademicki 2012-2013 za wybitne osiągnięcia.