Stypendium socjalne i bezpłatne podręczniki

Hrubieszów 15 września 2009 r. mija termin składania wniosków o stypendium socjalne dla uczniów. Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód nie przekraczający 351,00 zł netto na jednego członka rodziny w miesiącu sierpniu 2009 r. Można również starać się o bezpłatne podręczniki do kl. I – III w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA.

Reklamy

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
– zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto
– zaświadczenie z ZUS/KRUS o kwocie pobranej renty lub emerytury
– zaświadczenie z PUP o wysokości pobieranych świadczeń (zasiłek, staż, itp.)
– zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym (powierzchnia podana w hektarach przeliczeniowych)
– decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnym (kserokopia)
– decyzja o przyznaniu zasiłku okresowego (kserokopia)
– decyzja o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej (kserokopia)
– wyrok sądu o zasądzonych alimentach (kserokopia)
– inne dokumenty potwierdzające dochód.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Hrubieszowa, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. 3 Maja 15, Tel. 084 696 23 80 w. 51.

***

UWAGA!!!

Rodzice uczniów klas I – III, u których dochód nie przekracza 351,00 zł netto na jednego członka rodziny, mogą starać się o bezpłatne podręczniki do kl. I – III w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2009/2010.

Do wniosku o wyprawkę należy dołączyć podanie i zaświadczenie o dochodach. Zainteresowanym wszelkich informacji udzielą sekretariaty szkół podstawowych.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009