15 czerwca 2024

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie

Od 18 do 24 listopada 2013 roku, już po raz czwarty został zorganizowany w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, który obchodzony jest jednocześnie w 120 krajach.

Reklamy

W ramach ŚTP, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składa się z czterech modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu Biznes przy tablicy”.

Reklamy

Koordynatorami  akcji były panie – Ewa Krasińska i Joanna Wawrzaszek, które zaaranżowały spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu i instytucji. W trakcie spotkań realizowano następującą tematykę:

  • Pracownik –  pracodawca
  • Własna firma
  • Marketing firmy
  • Etyczny biznes
  • Firma a klient

 

W cyklu spotkań z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Panią Barbarą Matyką wzięło udział łącznie 230 uczniów naszej szkoły. 

Reklamy

Pani rzecznik omówiła m.in. wpływ reklamy na decyzje konsumenckie, wymieniła instytucje wspierające konsumenta w egzekwowaniu jego praw, a także podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich.  

Spotkanie dotyczące obszarów tematycznych:  Marketing firmy i Pracownik – pracodawca odbyło się w firmie SNC s.j.  z konsultantkami, które przeprowadziły wykład na temat działalności firmy, jej strategii oraz oczekiwań wobec przyszłych pracowników. Były to panie: Ewa Grzyb i Elżbieta Goluch

Szkolni koordynatorzy dziękują również pozostałym firmom i instytucjom oraz ich przedstawicielom, którzy wzięli  udział w ŚTP za ich zaangażowanie, życzliwość i  wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a były to: pani Marta Zalichta – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie, pani  Iwona Mic – Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, pani  Maria Ćwik – TESCO Polska Sp. z o.o w Hrubieszowie oraz pani Małgorzata Suchecka – Piekarnia Mikada Ryszard & Piotr Suchecki.

Wśród korzyści, jakie  płyną z realizacji projektu  „Otwarta firma-Biznes przy tablicy” można wymienić umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem biznesu, przybliżanie zasad jego funkcjonowania, realizację  zadań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy czy kształtowanie aktywnego stosunku uczniów do życia i kariery zawodowej.

 

Ewa Krasińska / Joanna Wawrzaszek