Święto zwiadowców

HrubieszówAfganistan

Reklamy

Z okazji przypadającego w tym tygodniu święta 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego, dowódca Polskich Sił Zadaniowych płk Rajmund Andrzejczak spotkał się na uroczystej zbiórce ze swoimi zwiadowcami, którzy od kilku tygodni pełnią służbę w Afganistanie.

W czwartek, punktualnie o godz. 17.00 około 55 żołnierzy wraz ze swoim dowódcą mjr Arturem Sarzyńskim wzięło udział w uroczystej zbiórce na placu apelowym znajdującym się przed siedzibą dowództwa Polskich Sił Zadaniowych w FOB Ghazni. Podczas tego krótkiego spotkania, dowódca PSZ podziękował żołnierzom i ich dowódcy za dotychczasową służbę na misji, za perfekcyjne wykonywanie niełatwych zadań.

Specyfika służby właśnie żołnierzy z tego Pułku, powoduje bardzo często to, że uczestniczą oni w najtrudniejszych operacjach i zadaniach. „Wiem, że należycie do tego grona żołnierzy, o których mówi się, że są najlepszymi z najlepszych. (…) Gdybym nie był co do tego przekonany, nie stawiałbym przed Wami tak skomplikowanych zadań. W ostatnich kilku tygodniach, biorąc udział w dwóch operacjach Spring Wind oraz Orle Pióro tylko potwierdziliście swój profesjonalizm i świetne przygotowanie do służby, zawsze na czele, zawsze na najtrudniejszym odcinku. (…) żadna inna jednostka nie zasłużyła swoją postawą na tak chwalebnego patrona”.

Wśród życzeń, które złożył żołnierzom dowódca Polskich Sił Zadaniowych zaakcentowanie znalazło właściwie jedno. Dowódca życzył żołnierzom tego, aby tak jak dotychczas ich służba przebiegała bez większych niespodzianek. By szczęśliwie wrócili do swoich rodzin, przyjaciół. Aby w komplecie stawili się po operacji w swojej macierzystej jednostce.

Święto jednostki było także okazją dla dowódcy PSZ do przyznania żołnierzom wyróżnień. Listy gratulacyjne i pamiątkowe monety, jako podziękowanie m. in. za duże zaangażowanie i włożony wysiłek w dotychczasową realizację zadań, nienaganną dyscyplinę oraz godne reprezentowanie pułku w ramach pełnionych zadań mandatowych kontyngentu otrzymało 10 żołnierzy: kpt. Maciej CIEŚLAK, Marcin WAŻNY, Mariusz MARSZAŁ, st. sierż. Marcin PRZYBYSZ, sierż. Piotr CHALIMONIUK, sierż. Marcin MECH, sierż. Andrzej KNAP, sierż. Andrzej BRANICKI, sierż. Paweł JAŃCZAK, sierż. Mirosław FIK. Major Artur Sarzyński otrzymał z rąk dowódcy PSZ pamiątkowy ryngraf.

Na zakończenie uroczystości także dowódca Grupy Rozpoznania podziękował swoim żołnierzom za dotychczasową wzorową służbę i życzył im, aby to co zowie się żołnierskim szczęściem nigdy ich nie opuszczało.

Mimo iż, święto jednostki jest przede wszystkim świętem żołnierzy w niej służących, to tym razem realia operacji Afganistanie nie pozwoliły na szczególne świętowanie tego dnia. Dla żołnierzy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego zarówno środa, kiedy to zgodnie z kalendarzem wypadało święto oraz czwartek, kiedy żołnierze spotkali się z dowódcą PSZ były zwykłymi dniami pełnienia służby.

Tekst i foto: Bogumiła Piekut

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009