Szanse dla uczniów w Staszicu

Hrubieszów Od tego roku młodzież z liceum Staszica bierze udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu języka angielskiego zawodowego – Business English w ramach projektu „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Południowo – Wschodniej”.

Reklamy

Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III: wysoka jakość systemu oświaty. Projekt prawdopodobnie będzie kontynuowany przez następne lata.

W przedsięwzięciu biorą udział wybrani uczniowie klas pierwszych liceum. Projekt zakłada realizację 2-letnich szkoleń językowych, w wymiarze 240 godzin lekcyjnych (4 godz. tygodniowo). Dla 75 % osób zakwalifikowanych na szkolenia językowe przewidziane jest przystąpienie do międzynarodowego egzaminu BEC bez ponoszenia żadnych opłat.

BEC (Business English Certificate) to najpopularniejszy egzamin międzynarodowy potwierdzający znajomość języka angielskiego biznesowego jako obcego. Jest on uznawany przez największe firmy na całym świecie. Sprawdza znajomość języka angielskiego używanego w międzynarodowym środowisku biznesowym, w pracy biurowej, w kontaktach międzynarodowych oraz w polskiej służbie cywilnej.

Dodatkowo wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach językowych będą brały udział w tworzeniu szkolnych ruchów naukowych m.in.: z zakresu przedsiębiorczości oraz kształtowania umiejętności interkulturowych niezbędnych w biznesie.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu szkoleń otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu Business English. Osoby, które zaliczą pozytywnie egzamin międzynarodowy z języka angielskiego zawodowego (BEC) otrzymają certyfikat międzynarodowy poświadczający zdobyte kwalifikacje.

tekst:
ZS nr 2 w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009