17 kwietnia 2024

Szczerze kocham swoje zwierzę – konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Szczerze kocham swoje zwierzę”, skierowanym do dzieci z przedszkoli, „zerówek” i uczniów szkół podstawowych.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Szczerze kocham swoje zwierzę”

 

1. Konkurs Plastyczny „Szczerze kocham swoje zwierzę” skierowany jest do dzieci z przedszkoli, „zerówek” i uczniów szkół podstawowych (klasy 1-5).

2. Organizatorem konkursu jest: Przychodnia Weterynaryjna Lek. Wet. Maciej Adamus ul. Dwernickiego 59b, 22-500 Hrubieszów przy współpracy z fundatorami nagród, pod patronatem medialnym portalu lubiehrubie.pl.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, promowanie uczniów uzdolnionych oraz rozbudzanie i utrwalanie właściwych postaw wobec zwierząt.

4. Wymogi formalne:

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A4 wraz z uzupełnionym formularzem umieszczonym trwale z drugiej strony pracy i dostarczenie jej do organizatora.

5. Prace należy złożyć do 25 listopada 2018 roku u organizatora.

6. Przy ocenie prac, organizatorzy będą brać pod uwagę:
– związek pracy z tematem,
– twórcze podejście do formy i tematu,
– estetykę, – samodzielność wykonania, – włożony wysiłek.

7. Przewidziano następujące kategorie wiekowe:

4-6 lat dzieci przedszkolne

I – II klasa Szkoły Podstawowej

III klasa Szkoły Podstawowej

IV klasa Szkoły Podstawowej

V klasa Szkoły Podstawowej

8. Uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę.

9. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, wśród nich: Vouchery na zakup preparatów przeciwpasożytniczych firmy Bayer oraz na zakup karmy dla psów i kotów Royal Canin, pojemniki na karmę i inne gadżety (m.in.: miseczki, kocyki dla zwierząt).

10. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2018 roku. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Uwaga! Nagrody należy odebrać osobiście.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczestnik jest jej pełnoprawnym autorem, a jego rodzice/opiekunowie biorą za to całkowitą odpowiedzialność (również prawną) i akceptują warunki konkursu.

 

Karta konkursowa – plik do pobrania >>

 

źródło: Organizatorzy