Szybki PIT w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Wychodząc naprzeciw potrzebom podatników Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie serdecznie zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad rozliczeń za 2009 r. stosowania ulg i odliczeń od podatku.

***

Termin od: 12.02.2010
Termin do: 12.02.2010
Organizator: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
Miejsce: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
Telefon: 084 696 63 75

Szkolenie odbędzie się dnia 12 lutego 2010 ( piątek ) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie, ul.27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 (świetlica urzędu skarbowego).

Jednocześnie, w związku z akcją rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie uprzejmie informuje:


e-deklaracje to najprostsza droga do złożenia własnego zeznania za 2009 r. od dnia 1 stycznia 2010 r. można złożyć przez internet (bez konieczności potwierdzania kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, interaktywny formularz za pomocą którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl »


udzielanie informacji o sposobie składania zeznań podatkowych-stanowisko informacyjne na Sali Obsługi Interesanta (parter) tel. 084 6966366 i 6966364


wydawanie formularzy zeznań oraz przyjmowanie zeznań podatkowych odbywa się na Sal Obsługi w siedzibie tutejszego Urzędu: w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00 wtorek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.


wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonywać na rachunek bankowy nr 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000 (należy podać tytuł wpłaty „np. PIT-37 za 2009 rok” oraz swój numer NIP), jednocześnie przypomina się o obowiązku aktualizowania danych osobowych na odpowiednich formularzach NIP


najwygodniejszą formą zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych jest przelew na rachunek bankowy -należy złożyć na druku NIP-3 informację o numerze rachunku – jeżeli nie wskazano numeru rachunku lub wskazany rachunek jest nieaktualny, w przypadku zwrotu dokonywanego przekazem pocztowym – nadpłata zostanie pomniejszona o koszty jej zwrotu


pracownicy administracji skarbowej są otwarci na potrzeby podatników: w tutejszym urzędzie skarbowym zostanie zorganizowany „Dzień Otwarty” w dniu 6 marca 2010 w godz. 9.00 – 13.00 oraz pracująca sobota w dniu 24 kwietnia 2010 w godz. 9.00 – 13.00

Ponadto wydłużone zostaną godziny pracy w ostatnim tygodniu tj. w dniach 26 – 30 kwietnia 2010:

26.04.2010 – poniedziałek 8.00 – 18.00
27.04.2010 – wtorek 7.00 – 16.00
28.04.2010 – środa 7.00 – 16.00
29.04.2010 – czwartek 7.00 – 18.00
30.04.2010 – piątek 7.00 – 18.00


podobnie jak w roku poprzednim, przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują się urzędy skarbowe -na wniosek podatnika wyrażony poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego (poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) więcej o kampanii „Szybki pit” na www.szybkipit.onet.pl »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010