Technik mechanik – zawód dla mężczyzny

Technik mechanik to atrakcyjny zawód, na który nadal występuje dość szerokie zapotrzebowanie na rynku pracy. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu m.in.: w branży mechanicznej, przemyśle maszynowym, budownictwie czy transporcie.

Reklamy


Zawód ten otwiera wiele możliwości pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Znajdą go Państwo w ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: www.zs1hrubieszow.pl.

Ukończenie 4-letniego technikum pozwala zdobyć wykształcenie średnie oraz kwalifikacje zawodowe. Absolwent technikum może również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na studiach.


Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 4 lata. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie będą zgłębiać tajniki: podstaw konstrukcji maszyn, podstaw sterowania i regulacji maszyn, technologii mechanicznej, podstaw techniki wytwarzania, organizacji procesów produkcji, języka obcego zawodowego. W trakcie nauki młodzież odbywa zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych oraz realizują praktykę zawodową. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Technicy mechanicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. 


Perspektywy zawodowe:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu materiału nauczania technika mechanika. W wyniku zdania egzaminu zawodowego otrzymuje tytuł technika mechanika i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w języku angielskim – ułatwiający zdobycie legalnego zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Po zakończeniu szkoły możesz dalej rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz podwyższać kwalifikacje w tym zawodzie poprzez naukę w szkołach wyższych na kierunkach takich jak: budownictwo, górnictwo i geologia, mechanika i budowa maszyn, transport i wielu innych.

 

***

 

Zapraszamy na nasz Facebook:

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-1-w-Hrubieszowie-791854020923940/

Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38
E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

 

Zespół ds. Promocji Szkoły / Rys. Paweł Bojarski (słuchacz LO)