Termomodernizacja ZS nr 1

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Powiat Hrubieszowski zakończył realizację przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Hrubieszowskiego”. Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków oświatowych wraz z wymianą źródła ciepła w ramach kompleksu budynków Zespołu Szkól Nr 1 i Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie.

***

Powiat Hrubieszowski zakończył realizację przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Hrubieszowskiego” współfinansowanego
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach działania Ochrona Powietrza, priorytet 4.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii w formie dotacji, która wyniosła ok. 30 % wartości całego zadnia oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków oświatowych wraz z wymianą źródła ciepła w ramach kompleksu budynków Zespołu Szkól Nr 1 i Bursy Międzyszkolnej w Hrubieszowie.

W ramach inwestycji oddano do użytku kotłownię gazową z alternatywą na olej, która zastąpiła przestarzałą kotłownię węglową. Termomodernizacja budynków polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, wymianie okien i drzwi w budynkach, oraz modernizacji systemu grzewczego c. o.

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu rozwiązany został problem strat energii, niskiej efektywności źródła ciepła i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, co w znaczny sposób powinno wpłynąć na lepsze funkcjonowanie placówek oświatowych przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie.

Realizacja inwestycji trwała ok 6 m-cy i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udało się z powodzeniem zakończyć ja w terminie. W ostatnich dniach grudnia powołana przez Starostę Hrubieszowskiego komisja dokonała ostatecznego odbioru robót.

***

Info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010