To było 6 lat temu… Ocena stanu obiektów sportowych

Trwa budowa trybun na hrubieszowskim stadionie. Sześć lat temu Burmistrz Miasta Hrubieszowa (wówczas był nim Franciszek Suchecki) przedstawił informację o realizacji remontów w HOSiR oraz ocenę stanu obiektów sportowych znajdujących się w obrębie miasta.

Reklamy

Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszowa (wówczas był nim Franciszek Suchecki) o realizacji remontów w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w latach 2005 – 2006 oraz ocena stanu obiektów sportowych znajdujących się w obrębie miasta.

HOSiR

Zadania modernizacyjno-remontowe prowadzone w latach 2005-2006 stanowią kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach, realizowanych pod kątem wymogów licencyjnych dla obiektów sportowych i spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Po wykonaniu w roku 2004 renowacji nawierzchni płyty głównej stadionu i zainstalowaniu 200 siedzisk indywidualnych, w roku 2005 dokonano dalszych zabiegów polegających na odchwaszczaniu nawierzchni trawiastej i darniowaniu uszkodzonych fragmentów płyty boiska.
Z terenu obok hali usunięto płyty żelbetowe i nawieziono ziemię i częściowo zniwelowano podłoże. Zgodnie z zaleceniami Komendy Powiatowej Policji wykonano na odcinku 120 mb ogrodzenie z siatki stalowej o wysokości 2,5 m z bramą wjazdową i furtą, w części obiektu znajdującego się za halą sportową.

Wykonano również ogrodzenie sektora trybuny wschodniej stadionu , zajmującego powierzchnię 103 m2 przeznaczonego dla niebezpiecznych grup kibiców.

Rozpoczęto jednocześnie remont trybuny honorowej, gdzie wykonano bariery metalowe na betonowych cokołach.

Ogółem na zadania zrealizowane w roku 2005 wydatkowano kwotę 33.850,74 zł, która obejmuje również zakup nowych 12 osobowych kabin dla zawodników rezerwowych piłki nożnej. Uwzględniając środki własne przeznaczone na remonty i modernizację obiektów w latach 2004-2005, HOSiR ponownie wystąpił z wnioskiem do marszałka Województwa Lubelskiego o wprowadzenie realizowanych zadań do wojewódzkiego planu rozwoju bazy sportowej. Na podstawie powyższego w czerwcu 2006 r. Ministerstwo Sportu przyznało 50 tys. zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla Hrubieszowa. Aktualnie zakończona została procedura przetargowa na następujący zakres prac remontowych:
– montaż na trybunie wschodniej stadionu kolejnych 400 siedzisk indywidualnych,
– odbudowa ogrodzenia stadionu z bramą od strony u. Ciesielczuka,
– zakończenie remontu trybuny honorowej,
– zainstalowanie na stadionie elektronicznej tablicy wyników z zegarem.

Niezależnie od planowanych zadań modernizujących w roku 2006 przeprowadzono następujące remonty bieżące:
– odnowienie elewacji wieżyczki spikerskiej,
– uzupełnienie płytek ceramicznych na schodach do hali sportowej, 
– okratowanie okien w starym budynku biurowym,
– darniowanie fragmentów płyty głównej,
– niwelacja bieżni lekkoatletycznej,
– malowanie barier mostu.

Szacuje się że zadania remontowo-modernizacyjne w latach 2005-2006 prowadzone na obiektach HOSiR poniesione zostaną nakłady w kwocie 113.850,74 zł w tym 50.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Realizacja planowanych przedsięwzięć poprawi stan techniczny obiektów oraz warunki bezpieczeństwa. Remontów wymaga cała trybuna zachodnia stadionu i ogrodzenia obiektu od strony Sławęcina. Coraz częstsze wylewy rzeki Huczwy i jej kanału doprowadziły do degeneracji nawierzchni boisk treningowych, praktycznie wyłączonych z eksploatacji. Jest potrzeba urządzenia zastępczego boiska treningowego za halą sportową po podwyższeniu tego terenu. Remontu lub całkowitej wymiany nawierzchni wymaga bieżnia lekkoatletyczna, natomiast drobnych remontów dach i poszycie hali sportowej. Zgodnie z zaleceniami nadzoru budowlanego należy wykonać podłoże z płytek ceramicznych w pomieszczeniu wymiennikowni hali sportowej.

Obiekty sportowe SP Nr 1

W roku 2006 wykonano malowanie szatni wychowania fizycznego.
Potrzeby w zakresie remontów:
– gruntowna modernizacja trzech boisk asfaltowych, wraz z wymianą konstrukcji do gry w piłę koszykową i bramę piłki ręcznej ( obecne stare 40-letnie nie posiadają atestu, nie spełniają warunków bezpieczeństwa uczniów),
– zmiana nawierzchni placu rekreacyjnego (stan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu dzieci),
– ogrodzenie od strony ulicy Listopadowej ze względu bezpieczeństwa (piłki z boisk często wypadają bezpośrednio na ulicę) wymaga podniesienia,
– wymiana podłogi w sali gimnastycznej,
– remont pomieszczeń szatni i magazynu sportowego – wymiana okien, drzwi, wieszaków na ubrania).

Obiekty sportowe SP Nr 2

– Wykonano remont skoczni w dal na boisku sportowym.
Wykaz potrzeb inwestycyjno-remontowych 
– likwidacja betonowych elementów po zniszczonych zewnętrznych trybunach,
– budowa nowego zejścia na dolne boiska sportowe,
– rozpoczęcie budowy basenu.

Obiekty sportowe SP Nr 3

W czasie wakacji letnich 2006 wykonano remont bieżący pokrycia dachowego poprzez położenie w przeciekających miejscach popy na lepiku.

Potrzeby remontów na obiektach sportowych szkoły:
sala sportowa:
– remont kapitalny dachu,
– remont podłogi – cyklinowanie parkietu, położenie kolorystyki i lakierowanie,
– montaż nowych koszy do gry w koszykówkę pozwalających ich ustawianie na czas gry i przesunięcie w określone miejsce po zajęciach,
– wymiana przeciekających otworów okiennych zalewających parkiet – grozi to spęcznieniem i podniesieniem parkietu,
boisko asfaltowe:
– położenie dywanika asfaltowego na całości, na którym wyznaczone są boiska do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, do innych gier,
Jest pilna potrzeba wymiany zniszczonego ogrodzenia od strony osiedla Basaja (siatka została zdewastowana i zdjęta ze słupków ogrodzeniowych). Jest potrzeba podniesienia i poszerzenia górki do sportów zimowych – nawiezienie ziemi.

UZUPEłNIENIE

W uzupełnieniu informacji dotyczącej oceny stanu obiektów sportowych znajdujących się w obrębie miasta informuję:

– istniejące obiekty sportowe koncentrują się przy wszystkich hrubieszowskich placówkach oświatowych – szkołach podstawowych i średnich tj. Szkoła Podstawowa Nr 1, 2 i 3( z której korzysta również młodzież z gimnazjum) i Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 ( szkoły średnie i zawodowe).

– w/w obiekty sportowe to sale gimnastyczne z zapleczem ( szatnią, natryskiem, magazynem) oraz boiska szkolne do gry w piłkę ręczną, nożną, bieżnią, skocznią itp.
– baza sportowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr2 i 3 mają w miarę dobre warunki do zajęć sportowych. Dużo gorsza sytuacja jest w Szkole Podstawowej Nr 1 .Wymiary tej sali są o wiele mniejsze , obiekt nie posiada zaplecza.

– baza sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 dla potrzeb prężnie działającej sekcji podnoszenia ciężarów wzbogacona została o dodatkowe specjalistyczne pomieszczenia treningowe.

– mówiąc o bazie sportowej miasta należy wspomnieć o funkcjonujących boiskach i miejscach do gry w piłkę przy osiedlach samorządowych.

Reasumując ocenę stanu obiektów sportowych należ stwierdzić, że w/w obiekty sportowe tylko w podstawowy sposób spełniają swoją funkcję . Jedna sala sportowa a nawet dwie nie rozwiążą problemu prowadzenia zajęć z WF w szkole np. o 20 klasach, nie miej jednak w okresie jesienno zimowym są miejscem zajęć i treningów oraz prowadzonych różnorodnych form rekreacyjnych z młodzieżą szkolną.

Z informacji złożonych przez dyrektorów szkół podległych miastu o stanie bazy sportowej wynika wiele potrzeb.
Nasuwa się tu wniosek o konieczności podjęcia radykalnych działań związanych z zabezpieczeniem placówek w środki finansowe, które zostaną przeznaczone na poprawę stanu technicznego, sprzętu sportowego ( umocnienie kloszy, bramek, wyciągów) i poddane zostaną specjalistycznej kontroli. Wyremontowane zostaną przeciekające dachy sal sportowych, nawierzchnie boisk, bieżni i ogrodzenia.

tekst:
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
UM w Hrubieszowie

 

Na zdjęciu – stadion kilka lat temu, w fotogalerii obecne prace przy trybunach.