18 kwietnia 2024

Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej zaprasza do udziału w projekcie

Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej zaprasza do udziału w Projekcie „MÓJ ŚWIAT – świadectwa życia codziennego i niecodziennego mieszkańców powiatu hrubieszowskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest skierowany do:
– 20 osób od 18 do 60 r. życia, z powiatu hrubieszowskiego
– 10 kobiet
– 10 mężczyzn
– w tym, osób z orzeczoną niepełnosprawnością

W ramach Projektu proponujemy m.in.:
– warsztaty fotograficzne, dziennikarskie i bibliograficzne (ogółem: 72 godz. w m-cach czerwiec – wrzesień);
– jednodniowe plenery fotograficzno-dziennikarskie (weekendy);
– 2 wyjazdy studyjne (ogółem: 5 dni)

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: tfzh2012@wp.pl do dnia: 25.05.2013 r. do godz. 15.00

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zostaną przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne

fot. TFZH