15 czerwca 2024

Trójka: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie ogłasza zapisy do oddziału zerowego i klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015: grupa zerowa – dzieci urodzone w roku 2008, klasa pierwsza – dzieci urodzone w roku 2007
i dzieci urodzone do czerwca 2008.

Reklamy


Rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 roku mają wybór: 
– mogą zapisać swoje dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej 
– lub pozostawić je na drugi rok w obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, odbędą się do 25 marca 2014 r., w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. 
Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie karty zapisu.

Reklamy

Karta zapisu dziecka – pobierz


Do zapisu wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz PESEL dziecka.

Reklamy

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.


Szkoła dysponuje:

 1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.
 2. Sala lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.
 3. Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.
 4. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.
 5. Biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.
 6. Świetlicą i stołówką.


Oferujemy między innymi:

 1. Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk „Orlik”.
 2. Dobre samopoczucie dziecka.
 3. Wszechstronny rozwój zainteresowań przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach. zawodach i uroczystościach,
 4. Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności.
 5. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci.  

 

 

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie
ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów
tel./fax +48 846963110
e-mail: zsm3.hrub@vp.pl