15 kwietnia 2024

Trójka: Wiktoria Boniecka laureatką konkursu literackiego

Wśród laureatów XXXVIII Wojewódzkiego i XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020 znalazła się uczennica hrubieszowskiej trójki – Wiktoria Boniecka.

Jury XXXVIII Wojewódzkiego i XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’2020 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 7 września 2020 r. poinformowało, że w przeglądzie, mimo pandemii i klimatu, który nie sprzyjał optymistycznym wzruszeniom, wzięło udział 290 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 745 utworów. 181 uczniów szkół podstawowych nadesłało 441 utworów. 109 uczniów szkół średnich zaprezentowało 304 prace.

Po zapoznaniu się z wszystkimi utworami – jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman (sekretarz) postanowiło uhonorować drukiem w „lipowym” almanachu tradycyjnie teksty stu autorów, którzy wyróżnili się świeżością odbioru rzeczywistości, solidnym – jak na młodych twórców – warsztatem literackim lub nawet ujawnieniem własnej wizji świata przedstawionego w utworze.

Wśród laureatów, którzy wzbudzili zainteresowanie swoją twórczością i zdobyli uznanie w oczach jury, znalazła się uczennica z kl. VIII b – Wiktoria Boniecka. Nie jest to pierwszy sukces na koncie utalentowanej literatki. Mamy nadzieję, że i nie ostatni.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekun Wiktorii – Ewa Sitnik-Pogwizd