Trójka: XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół Jana Pawła II

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie systematycznie od 2001r. uczestniczy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół na Jasną Górę.

Reklamy

 

W tegorocznej pielgrzymce naszą szkołę wraz ze sztandarem gimnazjum reprezentowały uczennice klasy trzeciej Adriana Czerw, Aleksandra Herda i Alicja Perehubka pod opieką p. Bednarczuk. 

    Miesiąc październik to dla szkół noszących imię Papieża Polaka szczególny czas wędrowania na Jasną Górę. Ten niezwykły owoc pontyfikatu Papieża Polaka, wciąż powiększający się, stanowi Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II, wspólnotę zrzeszającą ponad 1230 placówek oświatowych od przedszkoli przez szkoły podstawowe, gimnazja po szkoły wyższe. 

    Corocznie też w tygodniu poprzedzającym Dzień Papieski uczniowie i nauczyciele, z miejsc rozsianych po całej Polsce oraz spoza jej granic gromadzą się u stóp tronu Jasnogórskiej Matki wraz ze sztandarami swoich szkół. W tym roku w dniach 8-9 października było to już XIV nawiedzenie tego szczególnego maryjnego sanktuarium narodu polskiego. Około 25 tysięcy uczniów z ponad 500 szkół z całej Polski wspólnie modliło się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, dziękowało za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, Zanoszono również prośby o wychowanie kolejnych pokoleń w duchu odpowiedzialności za kościół i ojczyznę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie” a rozpoczęła się ona 8 października czuwaniem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego. Poprowadził je ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, z którą Rodzina od wielu lat współpracuje, włączając się w Dniu Papieskim w zbiórkę pieniędzy na rzecz najbardziej uzdolnionych gimnazjalistów i licealistów z małych miast i wsi. „Przychodzimy do ciebie Matko w czasie dla nas wyjątkowym. Ojciec Święty Franciszek kanonizował największego z rodu Polaków. Kiedy Kościół wynosi swoje sługi na ołtarze czyni to przede wszystkim po to aby dać wiernym przykład drogi życia, która znalazła uznanie u Boga. Chcemy dzisiaj Matko w szkole Twego Syna uczyć się świętości” – mówił ks. Kowalczyk i podkreślał wartość sumienia człowieka: „To tu znajduje podstawę istota wielkości człowieka, jego prawdziwie ludzka godność, to jest ów wewnętrzny skarb, w którym człowiek stale przekracza siebie w kierunku wieczności”.

    Nasze pielgrzymowanie rozpoczęło się od udziału w najważniejszym punkcie pielgrzymki uroczystej mszy świętej odprawionej 9 października br. pod przewodnictwem abpa Celestinio Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz duszpasterza rodziny biskupa Henryka Tomasika. Nuncjusz zauważył, że„szkoły, które dumnie noszą imię Jana Pawła II, mają szczególny powód do radości”. „Jesteście żywym pomnikiem Jana Pawła II” – powiedział w homilii. Przypomniał, że dzieci należące do wspólnoty chrześcijańskiej mają w niej swoje prawa i obowiązki. Mówił: „szkoła, to formowanie ludzi dojrzałych, którzy nie przez narzucanie lecz przez perswazję dążą do realizacji idei zgodnie z własnymi przekonaniami. Każda szkoła powinna być widziana jako mikrorealizacja prawdy, tożsamości i służby. A wszystkie szkoły razem to wielki potencjał”.

Pielgrzymce towarzyszyły też relikwie Papieża – dar metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza przekazane Rodzinie podczas ubiegłorocznej pielgrzymki. Na stałe są one umieszczone w radomskim seminarium. Podczas tej Mszy świętej zostały przekazane do diecezji katowickiej by peregrynować parafie, na terenie których działają szkoły noszące imię Jana Pawła II. Podczas mszy świętej, abp Celestino Migliore poświęcił też sztandar Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Na zakończenie Eucharystii młodzież wypowiedziała Akt Zawierzenia szkół Matce Bożej Jasnogórskiej. Został również odczytany telegram wystosowany do papieża Franciszka. Uczniowie zapewniali w nim, że ich modlitwa na Jasnej Górze jest zawierzeniem Maryi Królowej Polski na wzór św. Jana Pawła II i deklaracją wiary młodego pokolenia Polaków.

    Z każdej pielgrzymki  jej uczestnicy przywożą różne pamiątki.  W tym roku uczniowie otrzymali różańce i obrazki z koronką do Bożego Miłosierdzia z zachętą do jej odmawiania. Spotkaniom jasnogórskim towarzyszą też działania na rzecz pomocy innym. (Rodzina m.in. zbudowała szkołę w Togo, wspomogła hospicja, zebrała środki dla powodzian i zeszyty dla Polaków mieszkających za wschodnią granicą). Jako wyraz tegorocznej  wdzięczności za  św. Jana Pawła II szkolne społeczności dołożyły swoją cegiełkę na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

   Po zakończeniu wszystkich punktów pielgrzymki, odprawiliśmy Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Wieczorem uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. Przeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki podkreślił, jak piękny jest czas wzajemnego ubogacenia siebie poprzez wspólne pielgrzymowanie: „Jeszcze zdaje się rozbrzmiewać echo wielkiej modlitwy i entuzjazmu dzieci i młodzieży Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, które dziś w ponad 25 rzeszy po raz 14 nawiedziły Jasną Górę, by tym razem wspólnie dziękować za dar kanonizacji swego Patrona, Największego i Najdostojniejszego Jasnogórskiego Pielgrzyma, obecnego pośród nas nie tylko w Czcigodnych Relikwiach i licznych materialnych pamiątkach ale przede wszystkim w tajemnicy Świętych Obcowania. Za ten wielki dar dziękujemy” – mówił.

   10 października po Mszy świętej porannej w Kaplicy Cudownego Obrazu odwiedziliśmy Kraków. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od miejsca, w którym Jan Paweł II 8 czerwca 1979 r. przemawiał do młodzieży. Miało to miejsce przed kościołem oo. paulinów Na Skałce. Kościół ten jest jednym z najważniejszych sanktuariów w Krakowie. To tutaj w 1079 roku dokonała się zbrodnia, jak podaje Gal Anonim, popełniona na biskupie krakowskim Stanisławie przez króla Bolesława Śmiałego. Spotkaliśmy się z posługującym w Klasztorze Paulinów naszym rodakiem z parafii św. Mikołaja, Janem Żróbkiem. Razem zwiedziliśmy znajdującą się pod kościołem kryptę zasłużonych m.in.: Jana Długosza, fundatora i dobrodzieja klasztoru, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenartowicz, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego. Mieliśmy też okazję wejść do ogrodu, gdzie na co dzień nie mają prawa wstępu kobiety a jedynie klerycy i ojcowie Paulini. Ogrodem opiekuje się właśnie brat Jan i wykonuje w nim większość prac. Wybudował tam m.in. kapliczkę Matki Bożej. Podziwialiśmy więc tę wypielęgnowaną oazę zieleni i spokoju. Niezwykłą pamiątką naszego pobytu jest zdjęcie przed pomnikiem Papieża siedzącym na stopniach, upamiętniającym spotkanie z młodzieżą na Skałce. Wówczas w 1979 r. Jan Paweł II nie usiadł na przygotowanym krześle, ale zszedł z przygotowanego podwyższenia, by być bliżej zgromadzonej przed kościołem młodzieży.

   Ze Skałki przeszliśmy na jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych Krakowa – Kazimierz, który przez wiele wieków był miejscem współistnienia i przenikania się kultury żydowskiej i chrześcijańskiej. Na Wawelu nawiedziliśmy kryptę, w której spoczywa śp. Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Nie zabrakło fotografii przy wawelskim smoku i zakupów na krakowskiej Starówce.

 

 

Marzanna Bednarczuk

ZSM nr 3 w Hrubieszowie