24 lipca 2024

Trzeci numer pisma Jedność Hrubieszowska

Gmina Hrubieszów po przez Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach wydaje bezpłatne Pismo Samorządowe „Jedność Hrubieszowska”. Cieszy się ono dużym powodzeniem, ponieważ szybko rozchodzi się wśród mieszkańców tej gminy, jak i innych czytelników czy gości. Ostatnio wyszedł 3 numer 2011 roku, a w nim tradycyjnie wiele tekstu i zdjęć szarych i kolorowych.

Reklamy

W 3/2011 m.in. przeczytamy:

– Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej – Gotania 2011 – autor Bartłomiej Bartecki.
– Zawody sportowo – pożarnicze OSP w Stefankowicach – Jacek Fuchs.
– Strażackie świętowanie w Gminie Hrubieszów – Robert Palichleb.
– Zielone Pogranicze 2011 – festyn rekreacyjno – sportowy w Moniatyczach – mł. chor. SG Iwona Stocka.
– Na sportowo w Metelinie – Danuta Kloc.
– Konkurs Plastyczny – „Osobliwości mojej miejscowości” – Grażyna Smaga.
– Wzdłuż granicy Unii Europejskiej – Biesiada Spływowa w Husynnem – Jacek Fuchs.
– Letni wypoczynek w Brodzicy – Piotr Sendecki.
– Półkolonie w Gminie Hrubieszów – Danuta Kloc.
– Wypoczynek letni 2011 – Teptiuków – Dorota Małecka.
– Wilczęta witają wakacje – Janina Mróz.
– Wycieczka do stolicy uczniów z SP w Stefankowicach.
– Kubusiowi akademia.
– Wycieczka na basen do Zamościa uczniów z PSP w Kułakowicach III – Michał Kozieł.
– Dzień Dziecka w Koble
– Szalone wakacje w Stefankowicach – Grażyna Smaga.
– „Gram Fair Play” w ramach meczu piłkarskiego SP Obrowiec – SP Kułakowice III 3:3.
– Rajd rowerowy staszicowskimi śladami – Jacek Fuchs.
– Lekcja patriotyzmu w SP im. 15 PP Wilków w Stefankowicach.
– Hrubieszowsko – Gockie dziedzictwo kulturowe Lasek Czumowski – Jacek Fuchs.
– Dzień Seniora w Koble, Metelinie i Kułakowicach I.
– Piknik Rodzinny w Jankach i Obrowcu – Jacek Fuchs i Renata Makieła.
– KGW ze Staefankowic na Festiwalu Kultury i Jadła Kresowego w woj. Podkarpackim w Baszni Dolnej – Janina Olszak.
– Przebieg projektu „Lepsze Życie” przez GOPS w Hrubieszowie – Danuta Gerynowicz i Justyna Kozłowska

Reklamy

Zespół redakcyjny:

Reklamy

Redaktor naczelny – Danuta Kloc
Redaktor techniczny – Artur Dziewiczkiewicz
Współpracuje – Jacek Fuchs

Czasopismo jest współfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

***

Opracował – mak