17 czerwca 2024

Uroczysta Konferencja z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im Stanisława Staszica zorganizowało konferencję z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego, która odbyła się przy dużej frekwencji słuchaczy w sobotę 18.05.2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Honorowy patronat nad konferencją pełnił Starosta Hrubieszowski p. Józef Kuropatwa.

Reklamy

 

W Konferencji m.in. uczestniczył poseł Sławomir Zawiślak, doc. dr Jan Gurba z Lublina, Starosta Hrubieszowski p. Józef Kuropatwa, Burmistrz Miasta Hrubieszów Tadeusz Garaj, Przewodniczący Rady Miasta Hrubieszów Eugeniusz Paczała, Wójtowie: Horodła – Krzysztof Bożek, Werbkowic – Lech Bojko, Mircza – Lech Szopiński i wiele innych znakomitych osób z zewnątrz, Hrubieszowa i okolic. Został również odczytany list pochwalny od Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana dla TRH za zorganizowanie tej wielce patriotycznej konferencji.

 

Konferencja przebiegła wg programu:

Reklamy

– Uroczystego otwarcie konferencji – dokonał Prezes TRH Jerzy Krzyżewski.

– Wystąpienie Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy.

Reklamy

– Odczytanie listu pochwalnego od Marszałka Województwa Lubelskiego przez dyr. GOK w Wołajowicach Danutę Kloc.

– Wystąpienie posła Sławomira Zawiślaka.

Referaty:

– Mikołaj Neczaj (Niechaj) – naczelnik powstania w powiecie hrubieszowskim – Prezes TRH Jerzy Krzyżewski

– Wybrane problemy militarne Powstania Styczniowego w powiecie hrubieszowskim – płk dr Józef Garbacz

– Patriotyzm wartością polskiej tożsamości – prof. o. Leon Dyczewski

– Taktyka i metody zwalczania Powstania Styczniowego przez władze carskie – Zbigniew Stankiewicz

– Wpływ Powstania Styczniowego na kształt uwłaszczenia z 1984 roku w Królestwie Polskim – dr Janusz Panasiewicz

 

Konferencji towarzyszyła wystawa – Powstanie Styczniowe w pocztówce – „Niechaj Polska zna, jakich synów ma” – w opracowaniu graficznym i merytorycznym Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Zina w Hrubieszowie (wystawę można nadal oglądać w Sali konferencyjnej Starostwa Hrubieszowskiego). Jej cel i schemat przedstawiła Sylwia Heś.

Podczas Konferencji było uruchomione stanowisko z wydawnictwami TRH, w tym Biuletyny i karty pocztowe oraz cieszące się dużym powodzeniem okolicznościowe pieczątki – stemple związane z w/w wydarzeniem styczniowym!

Tę udaną Konferencję zakończył poczęstunek przygotowany przez uczniów ZS nr 1 w Hrubieszowie.

 

 

Opracował – Marek A. Kitliński (mak)