Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Kościuszce

W zgodzie z wieloletnią tradycją o godz. 9.15 społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2014/2015.

Reklamy


Ceremoniał zgromadził kilkuset uczniów Zespołu oraz grono pedagogów. Swoją obecnością w tym roku zaszczycił nas również wieloletni i niezawodny przyjaciel Szkoły ks. prałat Andrzej Puzon oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej i Turystyki starostwa powiatu hrubieszowskiego p. Dariusz Czujkowski. Jednym z ważniejszych wydarzeń uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, w imieniu których wystąpili uczniowie klasy I A i I C: Natalia Czuba, Grzegorz Knafel, Katarzyna Dziewiczkiewicz i Karol Herda. 

W wygłoszonym po uroczystej rocie przemówieniu p. Dyrektor Dariusz Szadowski zwrócił uwagę młodzieży na wartości duchowe i konieczność ich pielęgnowania na co dzień. Z kolei p. Naczelnik apelował o pogodę ducha, a ks. prałat mówił o roli rodziny, szkoły i Kościoła w wychowaniu młodego człowieka. W przemówieniach nawiązano także do niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku w kontekście wydarzeń rozgrywających się na Ukrainie.

Po części oficjalnej w szkolnej auli nastąpiło spotkanie dyrekcji i wychowawców klas pierwszych z nowo przyjętymi uczniami.


Tekst: rosz