15 kwietnia 2024

W Kwiecie Wieku – hrubieszowski Piknik Seniora

W piątek 24 maja 2019 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbył się Piknik Seniora „W Kwiecie Wieku”.

 

Klub Złotego Wieku w partnerstwie z Hrubieszowskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną był organizatorem pierwszego pikniku dla seniorów „W kwiecie wieku”. Odbył się on pod patronatem i z udziałem Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Marty Majewskiej. Początkowo planowano go na terenie parku miejskiego, ale ze wględu na pogodę przeniesoino imprezę do Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Piknik miał na celu integrację seniorów z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego. Wspólna przestrzeń jednocząca seniorów pokazuje, że ich potrzeby są ważne, a współdziałając mają oni wpływ na poprawę jakości swojego życia, mogą rozwijać się i spotykać.

W programie pikniku znalazły się min.: panel dyskusyjny „Senior XXI Wieku”, warsztaty artystyczne, konkursy i quizy, mierzenie ciśnienia, badanie słuchu, losowanie upominków, zabawa taneczna z wodzirejem oraz poczęstunek z grilla.

 

(fot. lubiehrubie.pl, HDK)