W powiecie hrubieszowskim ciągle nas ubywa

Lubelski Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące liczby mieszkańców naszego regionu. Podsumowano w nich pierwsze półrocze bieżącego roku.

Reklamy

Lubelski Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące liczby mieszkańców naszego regionu. Podsumowano w nich pierwsze półrocze bieżącego roku. Po raz kolejny odnotowany został spadek liczby ludności, który jak wskazano, spowodowany jest zarówno przez ujemny przyrost naturalny, jak też migrację.

Województwo lubelskie należy do obszarów depopulacyjnych. W końcu czerwca 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano spadek liczby mieszkańców województwa. W I półroczu 2021 r. zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji ludności na pobyt stały były ujemne.

Najwięcej zgonów zanotowano w powiatach hrubieszowskim, parczewskim i krasnostawskim.

Największy ubytek naturalny ludności odnotowano w powiecie hrubieszowskim.

Największe natężenie zgonów odnotowano w powiecie hrubieszowskim (18,56‰), następnie parczewskim (18,52‰) i krasnostawskim (18,16‰), natomiast najmniejsze w Białej Podlaskiej (10,80‰), powiecie łęczyńskim (10,89‰) oraz lubelskim (11,57‰).

Współczynnik salda migracji ogółem osiągnął wartość minus 2,30‰ wobec minus 2,13‰ w 2020 roku. Największy ubytek ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano w Zamościu (minus 6,43‰), następnie w powiecie hrubieszowskim (minus 6,31‰) i tomaszowskim (minus 6,18‰). Natomiast przyrost liczby mieszkańców odnotowano tylko w powiecie lubelskim
(6,78‰).

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w I półroczu 2021 r.

(źródło: Urząd Statystyczny w Lublinie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Książka dla Rodaka – zbiórka dzieł literatury polskiej

Hrubieszów: Książka dla Rodaka – zbiórka dzieł literatury polskiej