15 lipca 2024

W powiecie hrubieszowskim ubyło 1028 osób!

W roku 2023 powiat hrubieszowski zamieszkiwało 59301 osób. To o ponad tysiąc mniej, niż rok wcześniej – informuje „Raport o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2023”.

Reklamy

„Raport o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2023” (stan na 31 grudnia 2023 roku):

Powiat Hrubieszowski zamieszkuje 59 301 mieszkańców, w tym 51,11 % stanowią kobiety, a 48,89 % mężczyźni (stan na 31 grudnia 2023 roku).

Reklamy

W mieście Hrubieszów zamieszkuje 16 020 mieszkańców (z czego 52,90% stanowią kobiety, a 47,10 % mężczyźni). Na wsi mieszka 43 281 osoby (z czego 50,45% stanowią kobiety, a 49,55 % mężczyźni). Największą gminą pod względem liczby ludności jest Gmina Miejska Hrubieszów, a najmniejszą Gmina Trzeszczany. 

Czytaj: Hrubieszów: Inspekcje u strażaków [ZDJĘCIA]

Reklamy

W porównaniu z rokiem 2022 liczba ludności w powiecie hrubieszowskim zmniejszyła się o 1028 osób. Największy spadek liczby ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji odnotowano w Gminie Miejskiej Hrubieszów o 349 osób.

Struktura ludności wg grup wiekowych w powiecie hrubieszowskim na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco: grupa osób w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 14,90 % ogółu populacji powiatu, ludność w wieku produkcyjnym 60,12 %, a osoby w wieku poprodukcyjnym 24,98 %.

Zobacz: Hrubieszów: Wakacje z WOT [ZDJĘCIA]

W wyniku zachodzących zmian demograficznych liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w latach 2021-2023 zmalała o 10,84 %, czyli 1075 osób, w wieku produkcyjnym spadła o 1374 osób, czyli 3,71 % oraz w wieku poprodukcyjnym nastąpił wzrost o 2,93 %, czyli 421 osób.

Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach Powiatu Hrubieszowskiego z podziałem na płeć:

Źródło tabel: Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na podstawie danych otrzymanych z gmin powiatu.

Zobacz też:

Śmiertelny wypadek. Mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego dachując uderzył w motorowerzystę [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


źródło: „Raport o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2023”