W prasie o Hrubieszowie 5 lat temu – rok 2002

„Co w podatkach piszczy”, tak zatytułował swój tekst redaktor o inicjałach LEW w „Dzienniku Wschodnim” z 24 II. Rada Miejska uchwaliła roczne stawki podatków od nieruchomości i środków transportu, podatku rolnego i od posiadania psów.

Reklamy

Wzrosną one o niecałe 3 procenty. Określone zostały również stawki opłat targowych. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Józef Bojarczuk złożył wniosek o obniżenie ceny skupu żyta z 33 zł. do 32.20 zł za kwintal. Wniosek zyskał aprobatę radnych. Decyzja ta miała wpływ na niewielki wzrost podatku rolnego.

***

Red. „Adam Kruczek w „Naszym Dzienniku” z 9 IX oraz red. Aneta Urbanowicz w „Tygodniku Zamojskiem” z 11 IX opisali uroczystość intronizacji obrazu Matki Bożej Sokalskiej, która odbyła się 7 IX w obecności ok. 10 tysięcy wiernych. Nowe sanktuarium zostało utworzone w kościele pw. Św. Stanisława Kostki, prowadzonym od roku przez Ojców Bernardynów. Nawiązuje do blisko 600 – letniej tradycji kultu Maryjnego sprawowanego w odległym o 50 km od Hrubieszowa, dziś znajdującym się na Ukrainie Sokalu. Uroczystościom przewodniczył ks.bp Jan Śrutwa, ordynariusz diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Na ulicach Hrubieszowa wywieszono flagi w barwach narodowych, Maryjnych i papieskich. Obecni byli również przesiedleni w 1951 r. polscy mieszkańcy Sokala, a także delegacja obecnych mieszkańców tego miasta. Obraz powstał w XIV wieku, jego autorem jest Jakub Wężyk, malarz Władysława Jagiełły. Przez 51 ostatnich lat znajdował się w kapliczce ojców bernardynów w Krakowie. W 1724 r. obraz został koronowany.

***

„Tygodnik Zamojski” z 27 XI przedstawił Gminę Hrubieszów. Zajmuje ona powierzchnię 259 km kw. i otacza ona miasto Hrubieszów. Jednym z atutów gminy są czyste powietrze oraz piękne krajobrazy. Można na tym terenie spotkać bobry, susły, bociany i czaple siwe. Wody Bugu obfitują w dorodne sumy. W skład gminy wchodzi 37 miejscowości, w których mieszka 11 640 tys. osób, kobiet jest mniej. Najliczniej zamieszkałe wsie to Czerniczyn (797 osób), Mieniany, Dziekanów, Husynne. Najmniejsza Turkołówka 37 mieszkańców. Najstarszymi wówczas byli Karolina Malinoś z Białoskór ur. w 1903 r. i Piotr Leśniowski z Moniatycz Kolonii ur. w 1905 r. Źródło utrzymania większości mieszkańców gminy stanowiło rolnictwo na glebach I,II i III klasy. Rolnicy sieją zboże (szczególnie pszenicę i jęczmień), sadzą buraki cukrowe, ziemniaki i rośliny strączkowe. Gmina ma 14 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, do których należą również panie. Najstarszą jednostkę z Dziekanowa założono w 1924 r. (prezes – Ryszard Palonka, naczelnik – Mirosław Stankiewicz. W gminie działało 275 podmiotów gospodarczych, najwięcej w branży usługowej, handlowej, transportowej.

***

„Tygodni Zamojski” zamieszczał ciekawostki w dziale „Czy wiecie, że…” i z wydania z 27 XI możemy dowiedzieć się, że Parafia rzymskokatolicka w Moniatyczach istniała już w 1472 r., wzmianka o cerkwi w Husynnem pochodzi też z 1472 r. (przechodziła ona różne koleje losu, zburzono ją w 1938 r.), w 1816 r. Stanisław Staszic założył w swych dobrach fundację Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, m.in. chłopi zwolnieni byli z pańszczyzny i otrzymali ziemię na własność, na cmentarzu wojskowym z czasów I wojny światowej w Stafankowicach Kolonii, w grobie pod kopcem pochowani są żołnierze armii rosyjskiej, Gmina Hrubieszów została utworzona na podstawie uchwały lubelskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej 5 XII 1972 r.

***

„Tygodnik Zamojski” z 11 XII za pośrednictwem red. K. Czubary przeprowadził rozmowę z Jerzym Krzyżewskim, prezesem zarządu Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. St. Staszica w Hrubieszowie, który m.in. stwierdził, że najważniejszym zadaniem TRH jest integracja hrubieszowskiej społeczności i utrzymanie więzi z rodzinną Ziemią Hrubieszowską. TRH od 28 lat wydaje biuletyn, którego redaktorem naczelnym jest dr Donat Niewiadomski, pochodzący z Hrubieszowa historyk literatury, folklorysta. Są wydawane książki w ramach „Biblioteki TRH”, jest ogromna współpraca z archeologami prowadzącymi wykopaliska na terenie Ziemi Hrubieszowskiej. TRH liczy 650 członków, utrzymuje się z własnych składek, a członkowie zarządu pracują społecznie. Zbiory TRH dały początek Muzeum Regionalnemu w Hrubieszowie.

Z kroniki wykonanej przez L. Ksykiewicza z Zamościa pt. „Prasa o Hrubieszowie” tom II, a ofiarowanej M. Muzyczuk, biegaczce z Hrubieszowa.

wybrał i opracował – mak

Na zdjęciu – Tłumy wiernych witały cudowny obraz Matki Boskiej Sokalskiej (zdjęcie wykonał au dla Tygodnika Zamojskiego).