W sprawie kosztów ciepła

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego naliczania kosztów ogrzewania w HSM, zwracam się z ogromną prośbą o zamieszczenie tekstu ze strony wrocławskiego osiedla Huby, który dokładnie opisuje, jak spółdzielnie zawyżają koszty ciepła.

Reklamy

Piotr
Mieszkaniec HSM

br />***

Rozliczanie zużycia ciepła

Ponad 4 mln Polaków płaci za ciepło więcej, niż powinno. Zawyżone opłaty wynikają nie tylko z braku systemów indywidualnego opomiarowania zużycia ciepła, lecz także z przyjętego sposobu rozliczania koszów ogrzewania w budynkach w których zastosowano podzielniki ciepła. Ocenia się, że około połowy z 9 mln zainstalowanych w mieszkaniach podzielników nieprawidłowo wskazuje zużycie ciepła.

W Polsce nie ma jednoznacznych przepisów, które regulowałyby problemy indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym. Obok zalecanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL systemu rozliczeń istnieje możliwość rozliczeń wg „systemów firmowych”. Tylko część firm, rozliczających opłaty za ciepło, opiera się wyłącznie na wskazaniach podzielników, większość stosuje dodatkowo tzw. współczynniki kalkulacyjne. Są one przyjmowane bez jakichkolwiek badań charakterystyki konkretnych budynków – jakości materiałów, stanu zużycia, rozkładu mieszkań i korytarzy, przebiegu linii ciepłowniczych – należy dodać, że czynniki te mogą w skrajnym przypadku decydować w 80% o faktycznym zużyciu ciepła w konkretnym mieszkaniu.

Stosowane w Polsce metody obliczeniowe – zdaniem pracowników Politechniki Warszawskiej – mogą powodować błędy w obliczeniach sięgające 200-800 proc. Niektórzy specjaliści twierdzą, że przy wadach podzielników rozliczenia ryczałtowe są bardziej sprawiedliwe, zwłaszcza jeśli budynek jest nieocieplony. Większości wad podzielników nie posiadają liczniki ciepła.

Więcej na stronie wrocławskiego osiedla HUBY
www.huby.seo.pl »