30 maja 2024

Warsztaty kulinarne

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje, że do dnia 30 września 2011 roku trwają zapisy na warsztaty kulinarne. Warsztaty będą realizowane w ramach projektu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W związku z realizacją operacji pn. Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Werbkowice w ramach spotkań i warsztatów oraz udostępnienie i wyposażenie pomieszczenia służącego do organizacji tych spotkań i warsztatów, realizowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje, że do dnia 30 września 2011 roku trwają zapisy na warsztaty kulinarne.

Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, tel. (84) 657 20 32 – osoba odpowiedzialna: Edyta Pomykała.