12 kwietnia 2024

Wiele potrafię – VII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Już po raz 7 do hrubieszowskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przybyli wspaniali, niepowtarzalni Artyści – uczestnicy VII Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Wiele potrafię” 2015.

 

Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem „Collage jesienią malowany”, a zorganizowany został przez  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” w Hrubieszowie.

Swoją artystyczną wizję przepięknej, złotem malowanej pory roku zaprezentowali uczniowie z: SOSW w Dorohusku, SOSW w Zamościu (dwie drużyny), SOSW w Tomaszowie Lubelskim, SOSW w Kęble, SOSW we Włodawie, SOSW w Karczmiskach, SOSW w Chełmie, SOSW w Hrubieszowie (dwie drużyny). Występy wspaniale przygotowanych artystów bardzo wysoko oceniło Jury przyznając wszystkim zespołom nagrodę główną, a uczestnikom słodkie prezenty.

Przegląd służy realizacji celu jakim jest oddziaływanie na różnorodne sfery aktywności młodego człowieka i skierowany jest do uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy z terenu województwa lubelskiego.

 

Realizacja powyższego zadania możliwa była dzięki uzyskanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.  Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.


Zdjęcia:

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/155697/vii_przeglad_tworczosci_osob_niepelnosprawnych_wiele_potrafie_20