17 lipca 2024

„Wiosna w moich oczach”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Powiatowego Zespołu Placówek
Szkolno-Wychowawczych i Przedszkola Niepublicznego w Hrubieszowie do udziału
w konkursach na temat wiosny. Dla młodzieży z ZS nr 1 przygotowaliśmy Konkurs Literacki, dla przedszkolaków i młodzieży z PZPSW Konkurs Plastyczny.

Reklamy

 

Zachęcamy Was do przedstawienia literackich i plastycznych obrazów tej oczekiwanej pory roku, którą uczcimy 22 marca 2013 r. podczas spotkania integracyjnego w Bibliotece Pedagogicznej Filia w Hrubieszowie połączonego z rozstrzygnięciem konkursu.

 

Szczegóły w regulaminach.

Reklamy

 

Konkurs plastyczny:

 

1.Kierowany jest do uczniów Powiatowego Zespołu Placówek

Reklamy

Szkolno-Wychowawczych oraz Niepublicznego Przedszkola w Hrubieszowie.

 

2. Organizatorami konkursu są: nauczyciel Daniel Buchowiecki oraz Biblioteka Pedagogiczna

w Zamościu Filia w Hrubieszowie.

 

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i promocja placówek w środowisku.

 

4. Wymogi formalne:

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, formatu A4

wraz z wypełnioną metryczką umieszczoną w prawym dolnym rogu.

 

5. Prace należy złożyć w sekretariacie PZPSW do 15 marca 2013 roku.

 

6.Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

– związek pracy z ideą zawartą w temacie,

– twórcze podejście do tematu,

– estetykę,

– włożony wysiłek.

 

7.Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników dyplomy.

 

Konkurs literacki:

 

1. Konkurs literacki kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

 

2. Organizatorami konkursu są: nauczyciel języka polskiego Zespołu Szkół nr 1

w Hrubieszowie Daniel Buchowiecki oraz Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Filia w Hrubieszowie.

 

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, promocja placówek

w środowisku oraz integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

4. Wymogi formalne:

Zadaniem uczniów jest napisanie pracy literackiej

( np.: hasła, wiersza lub opowiadania), maksymalnie 1 strony (czcionka 12 Times New Roman).

Należy też podać: imię i nazwisko autora, wiek, klasę oraz imię i nazwisko opiekuna

literackiego pracy.

 

5. Prace zapisane na nośniku trwałym powinny trafić do jednego z organizatorów

do 15 marca 2013 roku lub zostać wysłane na adres: polonista2011@o2.pl

 

6. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:

– związek pracy z ideą zawartą w temacie,

– twórcze podejście do formy i tematu,

– wartość artystyczną,

– pomysłowość.

 

7. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla pozostałych uczestników

dyplomy.

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone będzie z wystawą prac plastycznych oraz

prezentacją utworów literackich uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie na ten sam temat,

podczas spotkania integracyjnego 22 marca 2013 roku w Bibliotece Pedagogicznej.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej

pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność (również prawną).

Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych

uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

 

Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają,

że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma.

 

D. Buchowiecki / Biblioteka Pedagogiczna Filia w Hrubieszowie