19 czerwca 2024

Wizytówka Ghazni

Mają nią być tereny zielone, które powstały dzięki projektowi Zespołu Specjalistów Zespołu Odbudowy Prowincji Polskich Sił Zadaniowych. „Tereny zielone” to największy i najdroższy projekt zrealizowany w 2011 roku przez Zespół Specjalistów PRT. Była to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2010 roku.

Reklamy

– W inwestycji tej chodziło o zagospodarowanie terenów w centrum miasta – mówi major Arkadiusz Stachowiak, szef Grupy Doradców i Ekspertów IX zmiany, który do nadzorował projekt do samego końca w ramach X zmiany. – W tym roku był to obszar po obu stronach rzeki Ghazni.

Wcześniej znajdowało się tam wysypisko śmieci, dzikie parkingi, a miejscowi prowadzili drobny handel i często traktowali to miejsce jak toaletę. – Teren był zaniedbany i brudny – mówi major Paweł Chabielski, obecny szef Zespołu Specjalistów PRT. – Zmianę wizerunku centrum miasta zaproponowały władze prowincji, której Ghazni jest stolicą. Gubernator wielokrotnie podkreśla, że jest to wizytówka miasta, zwłaszcza przed zbliżającymi się obchodami Ghazni 2013.

Reklamy

I rzeczywiście tak jest. Dzikie wysypiska śmieci zastąpiły parki, w których nie brakuje krzewów i bardzo popularnych w Afganistanie, róż. Cały teren nawadniany jest dzięki wybudowanej instalacji. Dodatkowo zostało postawionych blisko 200 ławek. Są one zarówno na terenie skwerów, jak również wzdłuż ulic. – Droga po zachodniej stronie była gruntowa i gliniasta, w miesiącach letnich unosiły się nad nią tumany kurzu, w czasie opadów zamieniała się w błotniste grzęzawisko – mówi mjr Arkadiusz Stachowiak. – W ramach projektu został położony na niej asfalt. Wybudowano także chodniki, kanały ściekowe i parking, co usprawni ruch w mieście. Do tej pory samochody parkowały wzdłuż ulicy.

W centrum Ghazni zostały wybudowane także trzy toalety i łaźnia. – W mieście jest duży problem z dostępem do wody – mówi mjr Paweł Chabielski. – Dzięki inwestycji poprawił się standard życia mieszkańców Ghazni.

Reklamy

Ale nie tylko ich. W ramach projektu zostały uregulowane trzy kanały, które m.in. dostarczają wodę do pobliskich miejscowości.

– W 2011 roku na realizację projektów planujemy wydać ponad 7 milionów dolarów – mówi generał brygady Piotr Błazeusz, dowódca X zmiany PKW. – Widzimy jak duże korzyści z nich ma miejscowa ludność, a tym samym, że polskie pieniądze zostały dobrze wydane. Wiele dobrych słów ze strony gubernatora i innych Afgańczyków mobilizuje nas do pracy i dalszej pomocy temu krajowi w budowaniu silnego oraz samodzielnego państwa.

***

Wizytówka Ghazni

***

Tekst i zdjęcia:
Magdalena Pilor – PRT X zmiana PKW Afganistan