Wokół Wielkanocnej Nadziei

Już po raz czwarty Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr1 w Hrubieszowie pod kierunkiem pani Beaty Tomaszczuk, przy współpracy Szkolnego Koła Caritas, Szkolnego Koła PCK, Zarządu Regionalnego PCK, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia „Nieobojętni” w Hrubieszowie przeprowadzili na terenie miasta i gminy Hrubieszów akcję pod hasłem: WOKÓŁ WIELKANOCNEJ NADZIEI.

Reklamy

br />Patronat nad akcją sprawował Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki
i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Pan Andrzej Szkudziński.. Głównym celem akcji było zebranie funduszy na zakup paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących pomocy z miasta i gminy Hrubieszów.

Idąc śladem kilkudziesięciu pokoleń, które w okresie Wielkanocy przygotowują tradycyjne wytwory świąteczne, Szkolny Klub Wolontariatu ZS nr 1 w Hrubieszowie zorganizował w ramach akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” IV edycję konkursu na: palmę, pisankę, kartkę i stroik świąteczny.

Konkursu miał na celu:
– integrację dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek oświatowych we wspólnej akcji;
– rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości i otwartości na potrzeby
i problemy innych;
– inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności, współdziałania w grupie i pomocy bliźniemu.

Do konkursu przystąpiło ponad 450 dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Bursy Międzyszkolnej, gminy i miasta Hrubieszów.

29.03.2007 r. o godzinie 10:40 w ZS nr1 odbyło się otwarcie wystawy prac konkursowych. Pisanki, stroiki, palmy, kartki świąteczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Na kiermaszu znalazły się też prace Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Hrubieszów, podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie. Kiermasz świąteczny odwiedzili zaproszeni goście, pracownicy i młodzież ZS nr 1 w Hrubieszowie.

W celu dokonania oceny prac konkursowych powołano komisję w składzie: przewodniczący: pani Małgorzata Lachowicz, członkowie: pani Teresa Futyma, pani Zuzanna Korycka, pani Halina Bałszan, pani Irmina Drawdzik, pani Ewa Charatynowicz, pan Tomasz Zając, pan Mieczysław Śliwiński, pani Anna Krempla, pani Beata Tomaszczuk.

Komisja przyznała wyróżnienia i nagrody w czterech kategoriach:

Kategoria I PISANKA
I Miejsce Ewelina Węgorek – Zespół Szkół nr1 w Hrubieszowie
II Miejsce Aleksandra Ciesielczyk – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
II Miejsce Oliwia Kogut – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
II Miejsce Barbara Brodziak – Szkoła Podstawowa w Mienianach
II Miejsce Agnieszka Kaczor – Szkoła Podstawowa w Czumowie
III Miejsce Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cichobórz
III Miejsce Dawid Stepaniuk – Szkoła Podstawowa w Kułakowicach III
Wyróżnienia :
Magda Tuszyńska i Paulina Nazar – Szkoła Podstawowa w Obrowcu,
Ewelina Dąbrowska – Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie;
Paulina Biber – Szkoła Podstawowa w Ubrodowicach,
Paulina Kucyk –Szkoła Podstawowa nr3 w Hrubieszowie,
Ewelina Ożarowska – Szkoła Podstawowa w Koble.

Kategoria II KARTKA ŚWIĄTECZNA
I Miejsce Julia Wiśniewska – Miejskie Przedszkole nr2 w Hrubieszowie
II Miejsce Konrad Pogwizd – Szkoła Podstawowa nr1 w Hrubieszowie
II Miejsce Katarzyna Margol – Szkoła Podstawowa w Ślipczu
III Miejsce Magda Zając – Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
III Miejsce Sylwia Łuj – Szkoła Podstawowa w Kosmowie
III Miejsce Lena Adamkiwewicz – Miejskie Przedszkole nr2 w Hrubieszowie.
Wyróżnienia:
Sylwia Załuska i Milena Kuśmierczyk SOSW w Hrubieszowie,
Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie,
Maria Błaszczuk – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie,
Świetlica Wiejska w Cichobórzu
Kasia Janik – Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

Kategoria III PALMA
I Miejsce Bartek Mic – Szkoła Podstawowa w Husynnem
II Miejsce Dominika Dragun – Gimnazjum Publiczne w Hrubieszowie
II Miejsce Kamil Gruszczyński – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
II Miejsce KGW – Kułakowice
III Miejsce Katarzyna Kazin – Szkoła Podstawowa w Kułakowcach III
III Miejsce Magda Białek– Szkoła Podstawowa w Kosmowie
Wyróżnienia:
Ewelina Ożarowska – Szkoła Podstawowa w Koble,
Alicja Harasiuk – Szkoła Podstawowa w Szpikołosach,
Katarzyna Margot –Szkoła Podstawowa w Ślipczu,
Ewelina Bielecka- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie,
Konrad Pogwizd – Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie.

Kategoria IV STROIK ŚWIĄTECZNY
I Miejsce Dzieci z Przedszkola nr 1 przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie
II Miejsce Teatrzyk Małego Dziecka w Cichoborzu
III Miejsce Weronika Tomaszczuk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
III Miejsce Mariusz Drawdzik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie
III Miejsce KGW Metelin
Wyróżnienia:
Klaudia Danilczuk, Paulina Szczepańska – SP nr 2 w Hrubieszowie,
Alina Czuwara – Publiczne Gimnazjum w Hrubieszowie,
Natalia Turek –Gimnazjum nr2 w Hrubieszowie,
Dominik Flak i Magda Kutera – Szkoła Podstawowa w Husynnem,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Hrubieszowie.

Największe podziękowania należą się tym, których prace nie należą do nagrodzonych i wyróżnionych, bowiem największym bogactwem każdego człowieka jest chęć niesienia pomocy i dawania nadziei. Patrząc na te wszystkie prace, które dane mi było oglądać, mogę bez wątpienia powiedzieć, iż każda jest arcydziełem sama w sobie.
Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie dziękuję.

W ramach akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” wolontariusze SKW ZS nr 1
w Hrubieszowie kwestowali pod kościołami parafialnymi miasta i gminy Hrubieszów. Kwesta połączona była z kiermaszem prac konkursowych. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych produktów żywnościowych, symbolicznego zajączka dla najbiedniejszych rodzin gminy i miasta Hrubieszowa, by mogły godnie spędzić Święta Wielkiej Nocy.

Najefektywniejsze rezultaty przynosi praca wielu chętnych rąk, uśmiechniętych twarzy, serc bezinteresownie niosących pomoc. Wdzięczności, którą chciałabym wyrazić nie da się opisać słowami. Największą nagrodą za włożony trud jest uśmiech na twarzach tych wszystkich, którzy z tych darów będą mogli skorzystać.

Znów mogliśmy zobaczyć jak wielki i niewykorzystany potencjał drzemie
w naszej młodzieży. Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr1 w Hrubieszowie swą bezinteresownością i zaangażowaniem potrafili wnieść w serca innych wiarę, nadzieję i miłość. Dziękuję im za spontaniczność i dar serca jakim jest praca na rzecz innych.

Beata Tomaszczuk
Koordynator SKW ZS nr1

W czasie przeprowadzanej akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Szkolnym Kole PCK z Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie pozyskała fundusze na na zakupienie artykułów spożywczych. Przygotowano 50 paczek dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Paczki zostały wydane przez Zarząd Rejonowy PCK w Hrubieszowie.

Organizatorzy akcji dziękują wszystkim ofiarodawcom i osobom które umożliwiły zorganizowanie pomocy świątecznej z okazji Świąt Wielkanocnych!!!

zobacz zdjęcia >>