Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2012 roku przyjęte przez Radę Miasta

Na XXIX sesji Rada Miasta jednogłośnie przyjęła informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku.

Reklamy

Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ich realizacja w I półroczu wyniosła około 45 % założonego planu budżetowego.

Po wszelkich dotychczasowych zmianach w budżecie miasta, w chwili obecnej łączna kwota dochodów w roku 2012 wynieść ma 50 373 671 zł., zas wydatki miasta zamkną się kwotą 54 785 288 zł. 

Reklamy

Kredyty i zobowiązania finansowe miasta wynoszą 20 534 600 zł.