14 czerwca 2024

Wystawy poświęcone Oskarowi Kolbergowi w Muzeum i Starostwie Powiatowym

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego oraz w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica oglądać można wystawy czasowe poświęcone Oskarowi Kolbergowi.

Reklamy

Rok 2014 w 200. rocznicę urodzin etnografa został ogłoszony Rokiem Kolberga.

 

Naukowy dorobek Oskara Kolberga w dziedzinie etnografii i folklorystyki jest imponujący. Utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał on, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu Polski. Kolbergowska dokumentacja, tak pod względem ilościowym, jak i koncepcyjnym, nie ma precedensu w ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to już tytuł serii: Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni muzyka i tańce.

Reklamy

 

Więcej na temat Roku Oskara Kolberga i wystawy w Muzeum »


źródło: Muzeum im. ks. St. Staszica

Reklamy