X-lecie „Jutrzenki”

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Zespół Ludowy „Jutrzenka” z Czerniczyna, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach obchodził swoje 10 urodziny.

***

Zespół Ludowy „Jutrzenka” powstał 23 listopada 1998 roku a jego pierwszym instruktorem był Jerzy Szendrak, później zespół prowadził Janusz Bogatko a obecnie stroną artystyczną zajmuje się Jan Kaczkowski. Zespół nadaje oprawy muzyczne wielu imprezom i świętom gminnym, regionalnym czy nawet wojewódzkim. Śpiewaczki z Czerniczyna brały udział w wielu konkursach, zajmując niejednokrotnie czołowe miejsca. Uczestnicząc w wielu imprezach „Jutrzenka” promuje gminę i region nie tylko swoją obecnością ale także repertuarem opiewającym naszą Małą Ojczyznę. Obecnie zespół tworzą: Emilia Zubala, Helena Makowiec, Irena Ćwiek, Elżbieta Raczyńska, Grażyna Kowalewska, Helena Kojder, Henryka Pakos, Irena Gołębiowska, Krystyna Bucior, Halina Pawelec, Marta Miazga
i Angelika Ćwiek. Kierownikiem zespołu, od czasu jego powstania, jest Emilia Zubala.

Jubileusz był radosnym popołudniem wspomnień i nowych planów. Ale przede wszystkim wszyscy cieszyli się ze swojej dotychczasowej działalności. W miłą atmosferę wprowadziła wszystkich bogata część artystyczna. Dla Jubilatów i zaproszonych gości wystąpiły m.in.: Zespół Ludowy „Kresowianie” z Hrebennego, Zespół Ludowy „Sami Swoi” z Kopyłowa, dzieci z Czerniczyna
i oczywiście sam zespół „Jutrzenka”.

Obecni na jubileuszu: Jan Mołodecki – wójt gminy Hrubieszów, Jerzy Fedorczuk – przewodniczący Rady Gminy, Feliks Rębacz – przewodniczący Rady Roztoczańskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tomaszowie Lub., Danuta Kloc – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach, Irena Czerwińska – przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie, Danuta Kozłowska – członek Zarządu Powiatu, reprezentująca starostę hrubieszowskiego, oraz wielu innych zaproszonych gości, wyrazili radość z ogromu dobrej pracy, jaką wykonali członkowie zespołu „Jutrzenka” podczas dotychczasowej działalności. Życząc wytrwałości
w dalszej, społecznej i odpowiedzialnej pracy oraz wielu sukcesów artystycznych wręczyli nagrody rzeczowe i finansowe, które wspomogą dalszą pracę zespołu.

Jubileusz, który zorganizował Zespół Ludowy „Jutrzenka” wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Czerniczynie, odbył się 22 listopada b.r.

info i foto
Gmina Hrubieszów

zdjęcia >>

Hrubieszow 2008-11-28