15 czerwca 2024

XXI Rocznica Powstania Grupy „AA Granica” w ZK Hrubieszów

Juz po raz 21 na terenie hrubieszowskiej jednostki obchodzono uroczystości związane z powstaniem Grupy Anonimowych Alkoholików „Granica”. Mszę Świętą celebrował ks. prałat Andrzej Puzon. Oprawę liturgiczną zapewnił zespół Lechici pod durekcją Leszka Opały.

Reklamy

W obchodach udział wzięli między innymi: Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Tadeusz Garaj, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan Mołodecki, przedstawiciel starostwa Pan Wacław Mucha, Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie pułkownik Jerzy Kopeć wraz z dyrektorami jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, kierownicy działów oraz terapeuci.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie rodzin skazanych, którzy wzięli udział w otwartym mityngu.

Reklamy

Uroczystości uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierunkiem Krzysztofa Gumieli. Całość uroczystości poprowadził Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Krzysztof Haładyj.


Info i foto: ZK Hrubieszów

Reklamy